کتاب تی یری میسان با نام ٬٬ در برابر دیدگانمان ٬٬ به زبان انگلیسی از سوی
تحت عنوان ـ ٬٬ جنگ های دروغین و دروغ بزرگProgressive Preانتشارات
: از ۱۱ سپتامبر تا دونالد ترامپ ٬٬ به چاپ رسیده
Before Our Very Eyes , Fake Wars and Big Lies :
From 9/11 to Donald Trump

این کتاب نسبت به نوشته ی اصلی ملحقاتی دارد .

قابل دسترسی به صورت الکترونیکی و با چاپ کاغذی با قیمت ۲۵دلار
در سایت آمازون می باشد ، و با خرید مستقیم از سوی ناشر به قیمت ۱۳/۹۹ دلار عرضه می شود .

این کتاب به زبان های اسپانیایی ، فرانسوی ، ایتالیایی ، روسی و ترکی قابل دسترس می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian