مخاطبی که قصد داشت مقاله های تی یری میسان را در حساب فیس بوک قرار دهد متوجه شد که این حساب حک شده است .

این در حالی است که تی یری میسان هرگز حساب فیس بوک باز نکرده است .

آن چه که در رابطه با این حساب به او نسبت داده اند کاملاَََ به دور از حقیقت می باشد .

تنها حساب های رسمی تی یری میسان عبارتند از
 حساب اینترنتی شبکه ی ولتر
 حساب اینترنتی انتشارات ( دومی لون )

پس از ۱۳ سال دوری از وطن ، تی یری میسان که کشورش فرانسه باز گشت و از لحظه ی باز گشت توسط بسیاری از ادارات دولتی مورد مواخذه قرار گرفت . حساب انینترنتی شبکه ی ولتر در کانادا نیز حک شده بود ( ۳ میلیون مورد در هر ساعت از تاریخ ۲۷ و ۲۸ ماه اکتبر ۲۰۲۰)

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian