Birleşik Krallık ve Fransa 18 Ocak 2018’de, Başbakan Theresa May ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katılımıyla Sandhurst’te bir savunma zirvesi gerçekleştirdiler. İki devlet, Baltık ülkelerinde Rusya’ya ve Sahel bölgesinde terörizme karşı sıkı işbirliği kararı aldılar. Aynı zamanda Libya’ya karşı yürütülen savaş sırasında başlatılan müdahale güçlerinin birleştirilmesi sürecini sürdürme kararı aldılar [1].

22 Ocak’ta İngiliz Genelkurmay Başkanı General Sir Nicholas Carter, Royal United Services Institute’de (RUSI) çarpıcı bir konferans verdi [2]. Ona göre, teknoloji alanında sürekli olarak gelişmeyi sürdürüyor ve yakın zamanda bu alanda dünyanın geri kalanı üzerinde gerçek bir üstünlük kuracak. Güçlü bir şekilde yeniden silahlanan Rusya bunun korkusuyla yeni bir dünya savaşı başlatmaya kalkışmaktadır.

Bu görüşler, ABD’nin bilimsel ve teknik düzeyinin çöktüğüne ilişkin görüşlerin yer aldığı ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi’yle tamamen çelişmektedir. Beyaz Saray Rusya’yı, güçlü bir tehdit olarak değil ama Atlantik İttifakı’nın birliğini bozmaya kalkışan bir rakip olarak tanımlamaktadır.

Ertesi gün 23 Ocak’ta Ulusal Güvenlik Konseyi, başta Rusya olmak üzere genelde yabancı devletler kaynaklı « dezenformasyona » karşı mücadeleyle görevli yeni bir ulusal birimin ülkeye kazandırılması kararı aldı. Başbakanlık sözcüsü şu açıklamada bulundu: « yalan haber ve birbiriyle uyuşmayan söylemler çağında yaşıyoruz (…) Hükümet, birbiriyle bağlantılı ve karmaşık meydan okumaları hedef almak üzere ulusal güvenlik iletişiminin daha iyi ve etkin kullanımıyla buna yanıt verecektir ».

Bundan üç ay önce Başbakan Theresa May, Londra Belediyesinde yaptığı bir konuşmada Rus tehdidini teşhir etmişti [3]. Özellikle de şu açıklamayı yapmıştı: « Rusya, Batı’da anlaşmazlık tohumları ekmek ve kurumlarımızı baltalamak üzere yalan haber ve sahte görüntüler yayınlamak için devlet yönetimindeki medyalarını harekete geçirerek enformasyonu silah olarak kullanma arayışındadır ».

Avrupa Birliği içerisinde bugün itibariyle, Fransız Cumhurbaşkanı Rus propagandasına karşı yakın zamanda bir girişimde bulunacağını duyururken Çekya Hükümeti İçişleri Bakanlığına bağlı bir terörizm ve karma tehdit merkezi oluşturdu. Sosyal-demokrat Milan Şovanek’in girişimiyle kurulan merkez, tek bir kanıt olmadan Rusya tarafından finanse edilmekle suçlanan muhalif medyalarla (Parlamentní listy, AE News, Lajkit.cz, Protiproud) mücadele için tasarlandı.

Çeviri
Osman Soysal

[1« Communiqué - Sommet franco-britannique 2018 », Réseau Voltaire, 19 janvier 2018.

[2Dynamic Security Threats and the British Army”, by General Sir Nick Carter, Voltaire Network, 22 January 2018.

[3Theresa May speech to the Lord Mayor’s Banquet 2017”, by Theresa May, Voltaire Network, 13 November 2017.