ولترشبکه

شلیک خمپاره از نوار غزه

+

در بیست و نهم ماه مه ۲۰۱۸ ، حدود ۲۵ گلوله از نوار غزه به سوی اسرائیل پرتاب شد . عملیات با دقت تمام آماده شده بود و سرویس های اطلاعاتی اسرائیل نتوانسته بودند آنها را رد یابی کنند . شلیک ها به طور هماهنگ از ساعت شش و ۵۹ دقیقه از نقاط مختلف مرزی آغاز شد ،.

شلیک گلوله ها ی کم دامنه، رد یابی گنبد آهنین را با مشکل مواجه کرد . با این وجود کسی در این بمباران کشته نشد .

پس از گذشت ده سال از عملیات سرب گداخته ، این عملیات نظامی در نوار غزه ، بسیار چشم گیر بود .

اسرائیل ، حماس را مسئول این حملات می داند ، چرا که اداره ی نوار غزه در دست اوست ، اما به نظر می رسد که جهاد اسلامی در این عملیات نقش داشته باشد .

این گروه از سوی ایران مسلح و پشتیبانی مالی می شود . و به نظر می رسد برخی از مسئولین آن از مذاکرات پنهانی تهران و تل اویو در اردن نگران هستند . عملیات ۲۹ ماه مه ، می تواند ابزاری باشد تا جهاد اسلامی توانایی های خود را نشان بدهد و ترکیه را ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر در فلسطین نماید .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.