İlke olarak her türlü yabancı yardımı reddeden Libya aşiretler meclisi, topraklarını kendi aralarında paylaşan cihatçıların boyunduruğundan kendi kendine kurtulma kararı aldı. Trablus’ta çatışmalar başladı.

Fransa’ya Libya’da sömürgeci düzeni yeniden inşa etmekle görevlendiren ABD, Ağustos ayından ondan bu görevi geri aldı. Tersine artık milliyetçiler tarafından yönetilen İtalya üzerine oynamayı tercih ettiler.

Paris’te birbirine düşman çeşitli liderler arasında çok sayıda buluşmalar düzenleyen Fransa çabalarını azaltmadan sürdürmeye devam etti.

ABD ve İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık 1 Eylül’de, Güvenlik Konseyi Başkanı tarafından 6 Haziran 2018’de açıklanan kararlara uyulması çağrısında bulunan bir ortak bildiriye imza attılar. Öte yandan bu başkanlık bildirisi Fransa’nın çabalarına göndermede bulunsa da, üzerinde mutabık kalınan tek kararı yeni seçimler düzenlenmesi ilkesinin desteklenmesidir. Ne Güvenlik Konseyi, ne de dört Batılı güç bunun ötesinde tek bir konuda uzlaşmış değillerdir.

Çeviri
Osman Soysal