مجمع طوایف لیبی، به لحاظ اصول عقیدتی خود ، دریافت هر گونه مساعدت خارجی
را رد کرده است ، و تصمیم دارد خود به تنهایی از عهده ی عناصر جهادی که سرزمین لیبی را تصاحب کرده اند براید .

ایالات متحده ،که به کشور فرانسه برقراری صلح مستعمراتی را محول نموده ، در ماه اوت گذشته این اختیار را از این کشور گرفته است . و از پس تصمیم دارد تا این مسئولیت را به عهده ی کشور ایتالیا بگذارد ، که دولتی ناسیونالیستی برقرارکرده است .

فرانسه که در پاریس جلساتی میان رهبران طوایف رقیب برگذار کرده بود ، در مسئولیتی که به آن محول شده بود ، کوتاهی ننمود.

ایالات متحده و ایتالیا ، فرانسه و انگلستان در تاریخ اول سپتامبر نوشته ی مشترکی را بین خود امضا نمودند و در آن تصمیمات رئیس شورای امنیت ، در ۶ ماه ژوئن ۲۰۱۸ را خاطر نشان نمودند . با این وجود ،اعلامیه ی رئیس شورای امنیت ، اشاره به تلاش های فرانسه داشته ، اما تنها تصمیم عملی آن حمایت از اصل انتخابات جدید می باشد . نه شواری امنیت و نه چهار قدرت غربی ، فراتر از این وفاق حداقلی گامی برنداشتند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian