ولترشبکه

وفاق میان دولت های غربی به علت عدم وجود اجماع در لیبی

+

مجمع طوایف لیبی، به لحاظ اصول عقیدتی خود ، دریافت هر گونه مساعدت خارجی را رد کرده است ، و تصمیم دارد خود به تنهایی از عهده ی عناصر جهادی که سرزمین لیبی را تصاحب کرده اند براید .

ایالات متحده ،که به کشور فرانسه برقراری صلح مستعمراتی را محول نموده ، در ماه اوت گذشته این اختیار را از این کشور گرفته است . و از پس تصمیم دارد تا این مسئولیت را به عهده ی کشور ایتالیا بگذارد ، که دولتی ناسیونالیستی برقرارکرده است .

فرانسه که در پاریس جلساتی میان رهبران طوایف رقیب برگذار کرده بود ، در مسئولیتی که به آن محول شده بود ، کوتاهی ننمود.

ایالات متحده و ایتالیا ، فرانسه و انگلستان در تاریخ اول سپتامبر نوشته ی مشترکی را بین خود امضا نمودند و در آن تصمیمات رئیس شورای امنیت ، در ۶ ماه ژوئن ۲۰۱۸ را خاطر نشان نمودند . با این وجود ،اعلامیه ی رئیس شورای امنیت ، اشاره به تلاش های فرانسه داشته ، اما تنها تصمیم عملی آن حمایت از اصل انتخابات جدید می باشد . نه شواری امنیت و نه چهار قدرت غربی ، فراتر از این وفاق حداقلی گامی برنداشتند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.