Başkan Donald Trump’ın özel danışmanı damadı Jared Kushner, İsrail-bölgesel anlaşmazlığın çözümü için bir barış planı geliştirmekle görevlendirildi. Bu önerinin açıklanması birçok kez ertelendi ve nihayet Ramazan sonrasında, Haziran 2019’da yapılması bekleniyor.

Daha şimdiden tarafların neredeyse tamamı, uluslararası hukuku görmezden gelen ve sorunu 1948’de var olan değil ama bugünkü koşullarda ele alan bir yöntemi kınadı.

Oysa hiçbir çözüm ilgili tüm tarafların mutabakatı olmadan işlerlik kazanamaz, ama danışmanın yöneticiler yerine halklara bel bağladığı anlaşılıyor.

2 Mayıs 2019’da Washington İnstitute for Middle East Policy tarafından davet edilen Jared Kushner, ayrıntılı olarak içeriğini açıklamadan planından söz etti. Herkesi şaşırtarak, 70 yıllık eski bir sorunu mucizevi bir şekilde çözecek sihirli bir formülü değil, ama kilitlenmiş mevcut durumu çözebilecek ve daha sonra bu çözümün müzakere edilmesine imkan verecek bir yöntem tanımladı.

Dolayısıyla farklı tarafların geçen 70 yıl boyunca gayrimeşru olarak yaptığını göz önünde bulundurmak için uluslararası hukukun ihlal edilmesi ve adil bir çözümü mümkün kılınması söz konusudur; bu da oldubitti bir kez kabul edildikten sonra müzakerelerin yeniden başlatılması anlamına gelir.

Çeviri
Osman Soysal