ولترشبکه

سازمان ناتو فعالیت های خود را در عراق به تعلیق در آورده

+

سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو ) به پرسنل خود در عراق دستور داد تا کلیه ی فعالیت های خود را متوقف کنند .

پس از کشته شدن سپهبد حاج قاسم سلیمانی و فرمانده ی ارشد واحد مردمی، سازمان ناتو از واکنش متقابل این نیروها علیه پرسنل خود وحشت دارد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.