سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو ) به پرسنل خود در عراق دستور داد تا کلیه ی فعالیت های خود را متوقف کنند .

پس از کشته شدن سپهبد حاج قاسم سلیمانی و فرمانده ی ارشد واحد مردمی، سازمان ناتو از واکنش متقابل این نیروها علیه پرسنل خود وحشت دارد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian