رئیس جمهور ارمنستان نیکول پاشینیان ، که با انقلاب ( مخملین) در ماه مه ۲۰۱۸ توسط جرج سوروس بر سر کارآمد ، از فرصت جنگ استفاده نمود تا مخالفین خود را برکنار نماید.

او دستور بازداشت آرتور وانستیان رادر جبهه صادر کرد که بین سال های ۲۰۱۸-۱۹ سرپرست امنیت ملی ارمنستان بود و رهبر مخالفین به حساب می آید . او هم اکنون در بازداشت به سر می برد و مورد بازجویی قرار دارد

پیروان جرج سوروس او را به جاسوسی عوامل خارجی متهم کرده اند.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian