سازمان امنیت مشترک اروپا (OSCE) پرسنل جدید
افسران فعال ارتش ناتو هم اکنون در پی قرار داد دیپلماتیک از سوی کی یف از امنیت کامل برخوردار شدند.
به سرعت اطلاعات مربوط به فعالیت جاسوسی آنها منتشر گردید. آلکساندر باستریکین رئیس کمیسیون اطلاعات فدراسیون روسیه از جمهوری خلق لوگانسک خواست تا در این رابطه به تحقیق بپردازد.

لئونید پاستچکین رئيس منطقه ی لوگانسک اخراج آنها را تایید نمود .

ترجمه توسط
Ruslan Spiridonoff