به گفته ی مجله ی تایمز ، دولت بوریس جانسون در حال آماده سازی نیرویی است تا بتواند از عملیات دولت های خارجی در برابر دولت سلطنتی جاسوسی کند [1]

این عملیات از کلیه ی کسانی که در انگلستان برای منافع کشور دیگری کار می کنند جرایم سنگینی در نظر گرفته . به همین صورت ، مطابق با این قانون ، انگلستان می تواند از اشخاصی که فعالیت اینترنتی غیر قانونی علیه این کشور در خارج از مرزها دارند پیگرد قانونی کند . اما قانون ۱۹۱۱ در ارتباط با ( اسرار رسمی ) شامل افراد خارجی نمی شود .

آندرو ( بارون پارکر دو مینسمر ) رئیس سابق ام آی ۵ ( ۲۰۱۳-۲۰ ) از سوی ملکه فرد شماره ی دو خانه ی سلطنتی خوانده شده است . او در برابر کمیسیون اطلاعات و امنیت مجلس عوام ، سال پیش در ارتباط با منابع سری اطلاعات اعلام نمود ، که وجود یک جاسوس در خارجی در برابر قانون فعلی جرم محسوب نمی شود ، مگر آنکه به هنگام عملیات این شخص دستگیر شود .

بوریس جانسون نخست وزیر این کشور نیز قصد دارد قانون خیانت را تصویب نماید تا هیچ شهروند انگلیسی که برای کشور ثالثی فعالیت می کند ، اجازه ی ورود به این کشور را نداشته باشد . هنوز روشن نشده که این قانون مربوط به افرادی داوطلب ویا افرادی مربوط می شود که به طور رسمی پول دریافت می کنند . در هر حال این افراد را می توان از حزبی که به آن تعلق دارند بیرون کرد، تا کشوری که برای آن کار می کنند مجبور شود تا آنها را در خاک خود بپذیرد.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1“New powers to kick out spies from hostile states. Tougher laws promised as concerns mount over Russia and China ”, Steven Swinford & Eleni Courea, The Times, April 19, 2021.