شخصیت های رسمی ترک به روز شنبه محتوای مقال نیویارک تایمز در مورد یک چرخش کلی در سیاست خارجی خویش را رد کردند.

روزنامه آمریکایی ادعا کرده بود که ترکیه، با اتکای ویژه بر اخوان المسلمین، در پی ایجاد یک محور سنی مذهب در خاور نزدیک است. در این حال، پس از برکناری محمد مرسی در مصر و شکست خویش در سوریه، انقره حالا در پی نزدیکی با قدرت های شیعه مذهب در عراق و ایران است.

به منظور اثبات، نیویارک تایمز سفر احمد اوغلو، وزیر خارجه را به بغداد بتاریخ های 10 و 11 نوامبر مشاهده کرده است. او به منظور مطابقت خویش با سنت شیعه در دوران عزاداری عاشورا، با لباس تاریک ظاهر گردید (به عکس بالا توجه شود).

مطبوعات ترکیه این رد رسمی دولت را طنز گونه منتشر کرده است.

« Turkey, Its Allies Struggling, Tempers Ambitions to Lead », by Tim Arango, The New York Times, 21 November 2013

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی