ولترشبکه

ترکیه چرخش در سیاست خارجی خویش را رد میکند

+

شخصیت های رسمی ترک به روز شنبه محتوای مقال نیویارک تایمز در مورد یک چرخش کلی در سیاست خارجی خویش را رد کردند.

روزنامه آمریکایی ادعا کرده بود که ترکیه، با اتکای ویژه بر اخوان المسلمین، در پی ایجاد یک محور سنی مذهب در خاور نزدیک است. در این حال، پس از برکناری محمد مرسی در مصر و شکست خویش در سوریه، انقره حالا در پی نزدیکی با قدرت های شیعه مذهب در عراق و ایران است.

به منظور اثبات، نیویارک تایمز سفر احمد اوغلو، وزیر خارجه را به بغداد بتاریخ های 10 و 11 نوامبر مشاهده کرده است. او به منظور مطابقت خویش با سنت شیعه در دوران عزاداری عاشورا، با لباس تاریک ظاهر گردید (به عکس بالا توجه شود).

مطبوعات ترکیه این رد رسمی دولت را طنز گونه منتشر کرده است.

« Turkey, Its Allies Struggling, Tempers Ambitions to Lead », by Tim Arango, The New York Times, 21 November 2013

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.