ریچارد مور ، رئیس سازمان ام آی ۶ بریتانیا ، در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۰ به قاهره سفر کرد.

او سپس در تاریخ ۱۱ نوامبر راهی آنکارا شد تا با ابراهیم کالین سخن گوی اردوغان در کاخ سفید آنکارا نشستی داشته باشد

سازمان ام آی ۶ در قاهره اخوان مسلمین را به وجود آورد ، آنها هم اکنون دشمنان کشور مصر محسوب می شوند . رئیس جمهور ترکیه ، طیب رجب اردوغان حامی آنها می باشد [1]

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« Histoire mondiale des Frères musulmans » (6 parties), par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 21 juin 2019.