آژانس فرانس پرس از ارتباطات سری در سطوح بالا، از ماه می به اینسو (یعنی قبل از بحران سلاح شیمیایی ما اگست)، میان قدرت های اروپایی و سوریه پرده برمیدارد.

به قول آژانس، « اگر خانم ایوا فیلیپی سفیر جمهوری چک هرگز دمشق را ترک نکرده است، برخلاف نماینده گان اتریش، رومانیا، اسپانیا، سویدن، دنمارک و شارژدافیر (کاردار) اتحادیه اروپا بطور منظم در پایتخت سوریه حضور دارند ». آژانس در ادامه، به دیدار ها میان هیئت های خدمات مخفی فرانسه و بریتانیا و جنرال علی مملوک، رئیس استخبارات (اصلاعاتی) ملی اشاره میکند.

آژانس فرانس پرس خاطر نشان میسازد که دیپلمات های اروپایی سفارش دریافت نموده اند تا با 179 تن افرادی که در فهرست مسئولان سرکوب گری درج میباشند، ملاقات ننمایند. در حالی که (1) تعداد کثیر افراد درج شده در این لیست، هیچ مسئولیتی نداشته اند که به آنها امکان شرکت در سرکوبگری را میسر سازد و (2) دیپلمات ها مطمئن نیستند که انقلاب و سرکوب گری های که آنها از طریق امواج الجزیره مشاهده کرده اند، اصلا واقع شده باشند. تعجب آور تر اینکه، نام جنرال علی مملوک در یک جای بلندی در این لیست افراد ممنوع برای دیدار و ملاقات، درج است.

آژانس یک کلمه هم نه در مورد ملاقات ها در سطوح بلند و نه در مورد هیئت های شرکت های بزرگ که مخفیانه بجانب دمشق، که در حال آماده گی رفع تحریم های اقتصادی میباشد، در شتاب اند، بیان نموده است.

« زمانی که اروپائیان مخفیانه راه دمشق را به پیش میگیرند »، آژانس فرانس پرس، 29 نوامبر 2013

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی