سردیه پوپوویچ، یکی از جمله دو پایه گذاران اوتپور! (گروهی که انقلاب رنگی در صربستان را سازمان داده بود) و کنواس، CANVAS، (گروهی که در سرتاسر جهان فعالان برای انجام انقلاب های رنگی را آموزش میدهد) و همسرش، هردو ماموران ستراتفور، شرکت خصوصی اطلاعاتی/استخباراتی تکزاس، بودند.

به قول کارل گیبسن و ستیف هارن که پست های الکترونیک (ایمیل) ستراتفور را مطالعه میکردند، از طریق ویکی لیکس این مسئله را افشا نموده و صحت آنرا همچنان نزد علاقمندان ذیربط تثبیت نمودند که سردیا پوپوویچ همزمان دفترچه آدرس های خویش و نسخه دوم این پست های الکترونیک را بدون آگاهی مولفین آن، به ستراتفور تسلیم داده است. به این ترتیب، آن شرکت توانسته بود تماس برقرار کرده و تمام سازمانهای فعالان را جاسوسی کند و در صورت ضرورت، مشتریان خویش، یعنی شرکت های فراملیتی را از فعالیت های که بر ضد آنها در حال تکوین بودند، هشدار دهد.

علاوه بر آن، سردیه پوپوویچ آن شرکت را در طرح یک برنامه برای سرنگونی رییس جمهور ونزوئلا، هوگو چاویز، مشوره داده بود.

اوتپور! و کنواس شرکتهای « غیر خشونت آمیز » اند، که از جانب ناتو به هدف براندازی دولتها به نفع گروه های آماده شده از جانب سی آی ای، حمایت میشوند [1].

« افشا شد که : فعال شناخته شده در جهان، با شرکت جاسوسی ستراتفور همکاری میکند »، نوشته کارل گیبسن و ستیف هارن، اکوپای دات کام، 2 دسمبر 2013.
http://www.occupy.com/article/exposed-globally-renowned-activist-collaborated-intelligence-firm-stratfor


[1] « موسسه البرت آینشتاین : عدم خشونت، نسخه سی آی ای »، نوشته تیری میسان، شبکه ولتر، 4 جون 2007.
http://www.voltairenet.org/article15870.html

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی