څارنوال عمومی (دادستان کل) روسیه تحقیق روی ندا به تروریزم در روسیه که توسط دمیترو یاروش در برگه انترنت خویش طرح و نشر نموده است، را آغاز نموده است.

رهبر نازی، دمیترو یاروش، در کرسی معاون رییس شورای امنیت ملی و دفاع نیروهای مسلح در دولت اوکراین (نارنجی که در راس وزارت دفاع و نیروهای مسلح قرار دارد)، که توسط کودتا به قدرت رسید، منصوب گردیده است.

دمیتری یاروش ادعا کرد که برای دفاع از امارت اسلامی ایچکری (چچن)، بر ضد روسیه جنگیده است. در برگه اینترنتی خویش، نامبرده از دوکا عمروف، امیر شمال قفقاز و عضو القاعده تقاضا نموده است تا در هماهنگی با انقلاب اوکراین، عملیات تروریستی را در روسیه به راه اندازد.

دمیترو یاروش در هنگام شورش ها در میدان، جناح راست (پراوی سکتور)، یک سازمان با 3000 جنگجوی مسلح شده توسط ناتو از طریق پولند، را رهبری میکرد. او یک اختطاف (آدم ربایی) جعلی از جانب پولیس را صحنه سازی کرده و اعلان نمود که پس از شکنجه وحشتناک توسط پولیس، توانسته از چنگ آنها فرار نماید. با انکار از آشکار ساختن شواهد بدنی خویش از شکنجه به خبرنگاران، بلافاصله به دعوت انجلا مرکل، صدراعظم آلمان، جهت مداوا به آلمان سفر کرد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی