پس از فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان ، امارت اسلامی جای آن را گرفت که در کنار آن صدها هزار سلاح ، هزاران خودرو نظامی ، هامووی ، و ۴ چرخ بال بلک هاووکس قرار داشت .

هنوز این سوال باقی است که ۲۰۰ هواپیمای جنگی خاک افغانستان را ترک نکرده اند .

سناتور های جمهوری خواه از پنتاگون سوال کردند تا لیست تجهیزات نظامی که برای طالبان توسط ارتش ایالات متحده برای جمهور اسلامی افغانستان باقی گذاشته شده کدام ها هستند .

این نحوه ی عمل یاد آور عمل کرد ایالات متحده در عراق برای داعش در سال ۲۰۱۴ می باشد . عناصر جهادی از هزاران خودرو مشابه که از کارخانه ی تویوتا کشور اردن خارج شده بود ، بهره مند بودند . آنها به سرعت از کشور عراق گذشتند و در این بین افسران عراقی به آنها پیوستند . آنها از سلاح های انبار ایالات متحده که برای ارتش عراق ارسال شده بود نیز استفاده کردند . بیشتر این سلاح ها هنوز از جعبه های ارسالی خارج نشده بود . این عناصر برای جنگیدن با ارتش عراق و بخصوص سوریه دوره دیده بودند . بسیاری از این افسران هم اکنون در ایالات متحده به سر می بردند.

روش های سازمان سیا در سر پیچی از قانون پیوسته باقی مانده .

هم اکنون این سوال باقی است که عناصر داعش و طالبان باری به کار گیری از تانک دوره دیده بودند ، اما هم اکنون از تجهیزات نیروی هوایی نیز برخوردار می باشند . چرخ بال های بلاک هاووک باید به وسیله ی خلبانان ورزیده اداره شوند .چه به سر نیروی هوایی افغانستان خواهد آمد؟

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian