افسانه سرایی پرزیدنت پوتین: 10 ادعای بی اساس دربارۀ اوکراین

افسانه سرایی پرزیدنت پوتین: 10 ادعایی که روسیه دربارۀ اوکراین مطرح می کند داستان سرایی بی اساسی برای توجیه اقدام غیر قانونی آن کشور در اوکراین است و دنیا تا کنون نظیر چنین داستان سرایی تکان دهنده ای را از هنگام نگارش "فرمول دو ضرب در دو مساوی با پنج" توسط داستایوفسکی، شاهد نبوده است.

در زیر 10 ادعای پرزیدنت پوتین برای توجیه تجاوز روسیه به اوکراین و متعاقب آنها واقعیاتی که در ادعاهای او نادیده گرفته یا تحریف شده اند، ارائه می شوند.

1. آقای پوتین می گوید: نیروهای روسی تنها برای محافظت از دارایی های نظامی روسیه در کریمه حضور دارند. این یک گروه دفاعی متشکل از "شهروندان" است و نه نیروهای روسی که تأسیسات زیربنایی و نظامی را در کریمه اشغال کرده است.

واقعیت ها: مدارک مستحکم حاکی از آن است که نیروهای امنیتی روسی در کانون قوای کاملا سازمان دیدۀ ضد اوکراینی در کریمه قرار دارند. در حالی که این واحدها یونیفورم های بدون علامت پوشیده اند، خود روهایی را با پلاک های نظامی روسی می رانند و هنگام پرسش توسط رسانه های بین المللی و نظامیان اوکراینی، براحتی خود را به عنوان نیرو های امنیتی روسی معرفی می کنند. افزوده بر این، این نیروها به سلاح هایی مسلح هستند که به طور معمول در دسترس غیر نظامیان قرار ندارند.

2. آقای پوتین می گوید: اقدام روسیه در چهارچوب پیمان مودت 1997 میان اوکراین و فدراسیون روسیه قرار می گیرد.

واقعیت ها: پیمان مودت 1997 از روسیه می خواهد تا تمامیت ارضی اوکراین رامحترم شمارد. اقدامات نظامی روسیه در اوکراین که کنترل عملیاتی کریمه را در اختیار روسیه گذاشته است، در حکم نقض فاحش تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین است.

3. آقای پوتین می گوید: مخالفان از اجرای توافق انجام گرفته با ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری پیشین اوکراین سر باز زده اند.

واقعیت ها: توافق 21 فوریه برنامه ای را مقرر می داشت که به موجب آن رادا یا پارلمان، قرار بود لایحه ای به منظور بازگرداندن اوکراین به قانون اساسی 2004 به تصویب برساند و به این ترتیب کشور می بایست به یک نظام اساسی متکی بر پارلمان خود بازگردد. یانوکوویچ می بایست با امضای خود آن لایحه را ظرف مدت 24 ساعت به اجرا بگذارد و به بحران از طریق مسالمت آمیز پایان بخشد. یانوکوویچ از عمل به آنچه که به موجب آن توافق بر عهده گرفته بود خودداری ورزید. به جای آن، او وسایل خانۀ خود را جمع آوری کرد و گریخت و در پشت سر خود مدارکی از یک فساد پردامنه به جای گذاشت.

4. آقای پوتین می گوید: دولت اوکراین فاقد مشروعیت است. یانوکوویچ همچنان رهبر قانونی اوکراین است.

واقعیت ها: در 4 مارس، پرزیدنت پوتین خود به این واقعیت که یانوکوویچ " فاقد آیندۀ سیاسی است" اذعان کرد. بعد از فرار یانوکوویچ، حتی تنها حزب موجود در طرف وی به مخالفت با او برخاست و به عزل وی از مقام خود و پشتیبانی از دولت جدید رأی داد. دولت جدید با 371 رأی و یک اکثریت 82 درصدی مورد تأیید پارلمانی که به طریق دموکراتیک انتخاب شده است قرار گرفت. دولت موقت اوکراین یک دولت مردمی است که در 25 مه کشور را به سوی انتخابات دموکراتیک هدایت خواهد کرد- انتخاباتی که به مردم اوکراین امکان خواهد داد تا در شکل دادن به آیندۀ کشور خود صدایی داشته باشند.

5. آقای پوتین می گوید: یک بحران انسانی به وجود آمده است و صدها هزارتن از مردم در حال فرار به سوی روسیه و در جستجوی پناهندگی هستند.

واقعیت ها: تا به امروز هیچ قرائنی دال بر وجود یک بحران انسانی مشاهده نشده است. هیچ مدرکی هم دایر بر سرازیر شدن سیل پناهندگان به سوی روسیه وجود ندارد. سازمانهای بین المللی در محل این موضوع را از طریق صحبت با نگهبانان مرزی که به نوبۀ خود ادعا را تکذیب کرده اند مورد تحقیق قرار داده اند. روزنامه نگاران مستقل نیز که مرز را زیر نظر دارند هیچگونه گزارشی از سیل پناهنگان ارائه نکرده اند.

6. آقای پوتین می گوید : روسی تباران در معرض تهدید قرار دارند.

واقعیت ها: به غیر از آنچه که توسط مطبوعات و تلویزیون روسی گزارش شده، هیچ گزارش معتبر دیگری دایر بر این که روسی تباران در معرض تهدید قرار داشته باشند ارائه نشده است. دولت جدید اوکراین از همان آغاز کار خود صلح و آشتی را در اولویت قرار داد. پرزیدنت اولکساندر ترچینوف از امضای قانونی که استفاده از زبان روسی را به سطح محلی محدود می ساخت خودداری ورزید. روسی تباران و روسی زبانان خود با دادن درخواستی تأیید کرده اند که جامعۀ آنها در معرض هیچ تهدیدی قرار نگرفته است. علاوه بر این، از هنگام استقرار دولت جدید، آرامش به کیف بازگشته است.هیچ افزایش ناگهانی در خشونت ها، هیچ غارت و هیچگونه انتقامجویی علیه مخالفان سیاسی مشاهده نشده است.

7. آقای پوتین می گوید : پایگاه های روسی در معرض تهدید قرار دارند.

واقعیت ها: تأسیسات نظامی روسی در امنیت به سر می برند و این امنیت به جای خود باقی است و دولت جدید اوکراین متابعت از موافقتنامه های موجود بین المللی را، مشتمل بر آنچه که به پایگاه های روسیه مربوط می شود، متعهد شده است.این پایگاه اوکراین درکریمه است که زیر تهدید اقدام نظامی توسط روسیه قرار گرفته است.

8. آقای پوتین می گوید: در جنوب و شرق اوکراین حملات گسترده ای به کلیساها و کنیسه ها صورت گرفته است.

واقعیت ها: رهبران مذهبی و مدافعان فعال آزادی مذهبی در اوکراین گفته اند که هیچگونه حادثه ای که حاکی از حمله به کلیساها باشد روی نداده است. همۀ رهبران کلیساهای اوکراین، مشتمل بر رهبران کلیسای ارتودوکس که زیر نظر اسقف روسی قرار دارد مراتب پشتیبانی خود را از رهبری جدید سیاسی اعلام داشته و خواستار وحدت و منظور داشتن یک دورۀ ترمیم و التیام شده اند. گروههای یهودی در جنوب و شرق اوکراین گزارش می دهند که شاهد هیچگونه افزایشی در حوادث ضد یهودی نبوده اند.

9. آقای پوتین می گوید: کیف در صدد بی ثبات ساختن کریمه است.

واقعیت ها: دولت موقت اوکراین با خویشتنداری عمل کرده و در جستجوی برقراری گفت و شنود بوده است. سربازان روسی، از سوی دیگر برای تصرف هدفهای سیاسی و زیر بنایی در کریمه به نقاطی فراتر از محدودۀ پایگاه های خود در کریمه وارد شده اند. دولت کیف بی درنگ رئیس پیشین دفاع را برای تخفیف وضع بحرانی به محل فرستاد. از ورود پترو پوروشنکو، آخرین فرستادۀ دولت به رادای کریمه برای پیگیری گفت وشنود جلوگیری به عمل آمده است.

10.آقای پوتین می گوید: رادا زیر نفوذ افراط گرایان و تروریستها قرار دارد.

واقعیت ها: رادا نهادی است که دراوکراین از بیشترین میزان نمایندگی برخوردار است. قوانین اخیر با اکثریت های عظیمی، از جمله با مشارکت نمایندگان شرق اوکراین به تصویب رسیده اند. جناح بشدت دست راستی وابسته به گروه ناسیونالیست افراطی، که برخی از آنها در برخورد با نیروهای امنیتی طی اعتراضات در "یورومیدان" درگیر بودند در رادا نماینده ای ندارند. هیچگونه قرینه ای دایر بر این که دولت جدید اوکراین سیاستهای تبعیض آمیزی را پیروی خواهد کرد به دست نیامده است، بر عکس، آنها به طور علنی در پیش گرفتن روشی در جهت مخالف چنین سیاستهایی اعلام داشته اند.