اینترپل در تاریخ ۲۷ ماه مه ۲۰۱۷ به تمامی ارگان های پلیس اروپا لیست ۱۷۳ عضو داعش را ارسال نموده که توسط سازمان اطلاعات ایالات متحده تهیه شده است .

بنا به گفته ی خبر گذاری گاردین ، که این خبر را منتشر کرده ، این تصور وجود دارد که ایالات متحده توانسته اند عناصر جهادی را شناسایی کنند که از اروپا آمده اند ، و سپس توسط داعش تعلیم یافته اند تا بتوانند در کشور مبدا خویش دست به عملیات انتحاری بزنند .

ایالات متحده برای صحه گذاشتن به این اطلاعات اطمینان خاطر داده که منابعی مطمئنی را در دست دارد که توانسته اند به اسناد داعش دسترسی پیدا کنند . حتا معتقدند که این سرویس های داعش به خاطر شکست های متعدد خود در خاور میانه به وجود آمده اند . در واقع این لیست نام ها و این توضیحات هیچ ارزشی به لحاظ تبادل اطلاعات سری ندارند .

Europe given list of potential suicide killers. Interpol fears 173 Isis fighters have been trained to stage attacks on west”, Lorenzo Tondo & Patrick Wintour, The Guardian, July 22, 2017.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian