ارتش نیروی هوایی عراق در تاریخ ۱۹ ماه آوریل ۲۰۱۸ ، توانست مواضع حکومت خلافت اسلامی را بمباران نماید .

هم زمان مسئولین دفاعی ایران ، عراق ، سوریه و روسیه توانستند در بغداد با یکدیگر ملاقات داشته باشند ، تا سرویس های اطلاعات نظامی چهار کشور بتوانند در گامی مشترک با یکدیگر فعالیت کنند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian