ولترشبکه

مشارکت نظامی میان تهران ، بغداد ، دمشق و مسکو

+

ارتش نیروی هوایی عراق در تاریخ ۱۹ ماه آوریل ۲۰۱۸ ، توانست مواضع حکومت خلافت اسلامی را بمباران نماید .

هم زمان مسئولین دفاعی ایران ، عراق ، سوریه و روسیه توانستند در بغداد با یکدیگر ملاقات داشته باشند ، تا سرویس های اطلاعات نظامی چهار کشور بتوانند در گامی مشترک با یکدیگر فعالیت کنند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.