JPEG - 47.7 kb

از اوایل ماه ژوان ، کشور اردن به مدت یک هفته در گیر تظاهرات صلح آمیزی بود که به خاطر طرح مالیات وضع شده صورت می گرفت . در این طرح ۵ تا ۲۵ ٪ افزایش مالیاتی برای تمام کسانی که درآمد سالیانه ی آنها بیش از ۸۰۰۰ دینار بوده برابر ۱۱۲۴۵ دلر ، در نظر گرفته شده بود . تظاهرات کنندگان که سطح زندگی آنها به علت جنگ دولت های غربی علیه سوریه ، دچار افت شدیدی شده ، خواستار استعفای نخست وزیر کشور . همینطور لغو طرح قانون مالیاتی شدند

در واقع ، کشور سلطنتی اردن چاره ای جز این کار نداشت : زیرا این طرح در برابر وامی که در سال ۲۰۱۶ از صندوق بین المللی پول گرفته شده بود تعهداتی برای دولت به وجود می آورد . اجرای این طرح چندین بار به خاطر وجود جنگ عقب افتاد ، و تنها زمانی به پارلمان پیشنهاد شد که جنگ پایان می گرفت . ایجاد تغییر در متن آن سبب تغییر کامل در سیاست اقتصادی کشور می شد که هم اکنون نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد . تنها راه حل ،دریافت پشتیبانی مالی از سوی عربستان سعودی می باشد تا بدهی . ناشی از وام جبران شود

رسانه های بسیاری از وجود فصل جدید ٬٬ بهار عربی ٬٬ گذارش دادند . هر چند احتمال وجود چنین موضوعی کم است زیرا : در سال ۲۰۱۱ تظاهراتی به همین علت به وجود آمد و بدون اعمال فشار، خود به خود فرو نشست . در آن هنگام کافی بود تا اتحاد میان جمعیت از بین برود و اسلم گرایان از بخش لائیک جدا شوند . وضعیتی بسیار منطقی

. زیرا پادشاهی اردن با بریتانیا و اخوان مسلمین پیوندهای بسیار تنگاتنگی دارد باید به خاطر آورد که ٬٬ بهار عربی ٬٬ حرکتی خود جوش نبوده ، بلکه عملیات ام آی ۶ انگلستان از سال های ۲۰۰۴ - و ۲۰۰۵ این جریان را به وجود آورده تا اخوان مسلمین را بر مسند قدرت بنشاند ، با همان الگوی سرویس های اطلعات سری انگلستان که از سال ۱۹۱۵ با کمک لورنس عربستان ( قیام بزرگ اعراب ) را به وجود آوردند [1] . حال ، کشور اردن پیوسته توانسته حزب اخوان مسلمین را در کشور خود تحت کنترل قرار دهد ، و این کار توسط شاهزاده حسن ، برادر زاده ی پادشاه صورت گرفته که رهبری این حزب را بر عهده دارد . امروز، پادشاهی اردن رابطه ی حسنه ای با حماس دارد ( که شاخه ی فلسطینی اخوان مسلمین می باشد ) . از این رو در زمان حرکت ٬٬ بهار عربی ٬٬ ، اخوان مسلمین خواهان سقوط ٬٬ رژیم پادشاهی ٬٬ نشدند ،به همانگونه که در سایر . کشور ها ، دولتی با اعضای خود به وجود آوردند

بعد از این ، اردن به کمپ ضد انقلبی پیوست و خود را عضو همکاران مشترک خلیج در آورد (با وجود مخالفت های کویت که تا امروز حمایت اردن را از حمله ی صدام حسین . به این کشور در سال ۱۹۹۰ نمی بخشد )

تظاهرات اول ماه ژوان درون کشور اردن توجیهی دارد ، اما باید گفت حمایت های خاصی . در این کشوری که در آن استبداد حاکم شده صورت گرفته

تظاهر کنندگان شاید در ظاهر بر عمان فشار می آورند ، فشاری که پیش از طرح صلح کاخ سفید برای فلسطین در نظر گرفته شده . به یاد بیاوریم که پادشاهی اردن خود را پیوسته کشور فلسطینی ها شمرده ، و پادشاه عبدالله دوم حامی ٬٬ اماکن مقدس ٬٬ مسلمانان اورشلیم می باشد و ٬٬ حافظ ٬٬ اماکن مقدس مسیحیان در این شهر مقدس نیز هست ( در سال ۲۰۰۰ این عنوان توسط پاپ ژان پل دوم پذیرفته شد ) . تا اوایل استقرار پیمان اسلو ، کشور اردن کرانه ی باختری رود اردن را اداره می کرد ( حتا بعد از جنگ شش روزه که اسراائیل این منطقه را تسخیر کرد ) . یاسر عرفات نیز در نظر داشت تا از کمک پادشاهی اردن استفاده نماید . حدود سه چهارم مردمان اردن ، فلسطینی هستند . . تنها یک چهارم جمعیت را محلی های بادیه نشین تشکیل می دهند

هم اکنون ، تمام قدرت های منطقه سعی می کنند در فلسطین مستقر شوند .به طور مثال ترکیه می کوشد جهاد اسلمی ایران را از آن خود سازد . این در حالی است که . ایالت متحده و اسراائیل می کوشند تا بر این گروهها فشار بیاورند

طرح جارد کوشنر که داماد و مشاور خاص پرزیدنت دونالد ترامپ می باشد ، به هر صورتی که باشد ،نیاز به همکاری اردن دارد . در حال حاضر اسناد بسیاری از میان آرشیوها به دست آمده که تا کنون انتشار نیافته است . به نظر می رسد دولت مستقل فلسطینی در ابو دیس در نظر گرفته شده باشد . مطابق با طرح تقسیم فلسطین در سال ۱۹۴۷ ، ابو دیس محله ای در شهر اورشلیم می باشد . به هنگام پیمان اسلو ، محمود عباس معاون یاسر عرفات ، ( و جانشین فعلی او ) ، از طرح به وجود آمدن پایتخت فلسطین حمایت کرد . در آن زمان ، حاکمیت فلسطین در حال تشکیل مجلس آینده ی خود بود . در هر حال ، ٬٬ جریان صلح ٬٬ تحقق نیافت ، و این طرح هرگز عملی نشد و تمام عملیات آن متوقف ماند. اسراائیلی ها منطقه ی ابو دیس را به وسیله ی دیوار کشی تجزیه کردند ، و فلسطینی ها این منطقه را تنها جزء کوچکی از اورشلیم می شمرند و خواهان نصف بیشتر شهر می باشند . این امکان وجود دارد تا اردن به صورت دولت فلسطینی در آید و دو پایتخت داشته باشد : عمان و ابو دیس . در این صورت ، شکل این حکومت مورد سوال واقع خواهد شد : آیا پادشاهی باشد و یا جمهوری ؟

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian
منبع
Al-Watan (Syrie)

[1] نوشته ی تی یری میسان یک باید به ای- میل های دفتر وزارت امور خارجه که توسط یکی از شاغلین آنجا با نام ( درک پاسکی ، به بیرون درز کرد مراجعه نمود ( سال ۲۰۰۴ when progressives threat : همچنین رجوع شود به نوشته های مارتن برایت with reactionaries . The British State flirtation with radical Islamism , Marin Bright , Policy Exchange 2004 Sous nos Yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump همچنین به بررسی های من در کتاب , editions Demi-Lune 2017