ولترشبکه

به چه علت واشنگتن بر اردن فشار می آورد ؟

تظاهرات اردن آیا به منزله ی دوران جدید بهار عربی است ، و یا بر عکس فشاری است که بر شاه عبدالله دوم می آورند تا او وادار به پذیرفتن طرح ایالت متحده بر فلسطین باشد ؟

| دمشق (سوریه)
+
JPEG - 47.7 kb

از اوایل ماه ژوان ، کشور اردن به مدت یک هفته در گیر تظاهرات صلح آمیزی بود که به خاطر طرح مالیات وضع شده صورت می گرفت . در این طرح ۵ تا ۲۵ ٪ افزایش مالیاتی برای تمام کسانی که درآمد سالیانه ی آنها بیش از ۸۰۰۰ دینار بوده برابر ۱۱۲۴۵ دلر ، در نظر گرفته شده بود . تظاهرات کنندگان که سطح زندگی آنها به علت جنگ دولت های غربی علیه سوریه ، دچار افت شدیدی شده ، خواستار استعفای نخست وزیر کشور . همینطور لغو طرح قانون مالیاتی شدند

در واقع ، کشور سلطنتی اردن چاره ای جز این کار نداشت : زیرا این طرح در برابر وامی که در سال ۲۰۱۶ از صندوق بین المللی پول گرفته شده بود تعهداتی برای دولت به وجود می آورد . اجرای این طرح چندین بار به خاطر وجود جنگ عقب افتاد ، و تنها زمانی به پارلمان پیشنهاد شد که جنگ پایان می گرفت . ایجاد تغییر در متن آن سبب تغییر کامل در سیاست اقتصادی کشور می شد که هم اکنون نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد . تنها راه حل ،دریافت پشتیبانی مالی از سوی عربستان سعودی می باشد تا بدهی . ناشی از وام جبران شود

رسانه های بسیاری از وجود فصل جدید ٬٬ بهار عربی ٬٬ گذارش دادند . هر چند احتمال وجود چنین موضوعی کم است زیرا : در سال ۲۰۱۱ تظاهراتی به همین علت به وجود آمد و بدون اعمال فشار، خود به خود فرو نشست . در آن هنگام کافی بود تا اتحاد میان جمعیت از بین برود و اسلم گرایان از بخش لائیک جدا شوند . وضعیتی بسیار منطقی

. زیرا پادشاهی اردن با بریتانیا و اخوان مسلمین پیوندهای بسیار تنگاتنگی دارد باید به خاطر آورد که ٬٬ بهار عربی ٬٬ حرکتی خود جوش نبوده ، بلکه عملیات ام آی ۶ انگلستان از سال های ۲۰۰۴ - و ۲۰۰۵ این جریان را به وجود آورده تا اخوان مسلمین را بر مسند قدرت بنشاند ، با همان الگوی سرویس های اطلعات سری انگلستان که از سال ۱۹۱۵ با کمک لورنس عربستان ( قیام بزرگ اعراب ) را به وجود آوردند [1] . حال ، کشور اردن پیوسته توانسته حزب اخوان مسلمین را در کشور خود تحت کنترل قرار دهد ، و این کار توسط شاهزاده حسن ، برادر زاده ی پادشاه صورت گرفته که رهبری این حزب را بر عهده دارد . امروز، پادشاهی اردن رابطه ی حسنه ای با حماس دارد ( که شاخه ی فلسطینی اخوان مسلمین می باشد ) . از این رو در زمان حرکت ٬٬ بهار عربی ٬٬ ، اخوان مسلمین خواهان سقوط ٬٬ رژیم پادشاهی ٬٬ نشدند ،به همانگونه که در سایر . کشور ها ، دولتی با اعضای خود به وجود آوردند

بعد از این ، اردن به کمپ ضد انقلبی پیوست و خود را عضو همکاران مشترک خلیج در آورد (با وجود مخالفت های کویت که تا امروز حمایت اردن را از حمله ی صدام حسین . به این کشور در سال ۱۹۹۰ نمی بخشد )

تظاهرات اول ماه ژوان درون کشور اردن توجیهی دارد ، اما باید گفت حمایت های خاصی . در این کشوری که در آن استبداد حاکم شده صورت گرفته

تظاهر کنندگان شاید در ظاهر بر عمان فشار می آورند ، فشاری که پیش از طرح صلح کاخ سفید برای فلسطین در نظر گرفته شده . به یاد بیاوریم که پادشاهی اردن خود را پیوسته کشور فلسطینی ها شمرده ، و پادشاه عبدالله دوم حامی ٬٬ اماکن مقدس ٬٬ مسلمانان اورشلیم می باشد و ٬٬ حافظ ٬٬ اماکن مقدس مسیحیان در این شهر مقدس نیز هست ( در سال ۲۰۰۰ این عنوان توسط پاپ ژان پل دوم پذیرفته شد ) . تا اوایل استقرار پیمان اسلو ، کشور اردن کرانه ی باختری رود اردن را اداره می کرد ( حتا بعد از جنگ شش روزه که اسراائیل این منطقه را تسخیر کرد ) . یاسر عرفات نیز در نظر داشت تا از کمک پادشاهی اردن استفاده نماید . حدود سه چهارم مردمان اردن ، فلسطینی هستند . . تنها یک چهارم جمعیت را محلی های بادیه نشین تشکیل می دهند

هم اکنون ، تمام قدرت های منطقه سعی می کنند در فلسطین مستقر شوند .به طور مثال ترکیه می کوشد جهاد اسلمی ایران را از آن خود سازد . این در حالی است که . ایالت متحده و اسراائیل می کوشند تا بر این گروهها فشار بیاورند

طرح جارد کوشنر که داماد و مشاور خاص پرزیدنت دونالد ترامپ می باشد ، به هر صورتی که باشد ،نیاز به همکاری اردن دارد . در حال حاضر اسناد بسیاری از میان آرشیوها به دست آمده که تا کنون انتشار نیافته است . به نظر می رسد دولت مستقل فلسطینی در ابو دیس در نظر گرفته شده باشد . مطابق با طرح تقسیم فلسطین در سال ۱۹۴۷ ، ابو دیس محله ای در شهر اورشلیم می باشد . به هنگام پیمان اسلو ، محمود عباس معاون یاسر عرفات ، ( و جانشین فعلی او ) ، از طرح به وجود آمدن پایتخت فلسطین حمایت کرد . در آن زمان ، حاکمیت فلسطین در حال تشکیل مجلس آینده ی خود بود . در هر حال ، ٬٬ جریان صلح ٬٬ تحقق نیافت ، و این طرح هرگز عملی نشد و تمام عملیات آن متوقف ماند. اسراائیلی ها منطقه ی ابو دیس را به وسیله ی دیوار کشی تجزیه کردند ، و فلسطینی ها این منطقه را تنها جزء کوچکی از اورشلیم می شمرند و خواهان نصف بیشتر شهر می باشند . این امکان وجود دارد تا اردن به صورت دولت فلسطینی در آید و دو پایتخت داشته باشد : عمان و ابو دیس . در این صورت ، شکل این حکومت مورد سوال واقع خواهد شد : آیا پادشاهی باشد و یا جمهوری ؟

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

منبع
Al-Watan (Syrie)

[1] نوشته ی تی یری میسان یک باید به ای- میل های دفتر وزارت امور خارجه که توسط یکی از شاغلین آنجا با نام ( درک پاسکی ، به بیرون درز کرد مراجعه نمود ( سال ۲۰۰۴ when progressives threat : همچنین رجوع شود به نوشته های مارتن برایت with reactionaries . The British State flirtation with radical Islamism , Marin Bright , Policy Exchange 2004 Sous nos Yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump همچنین به بررسی های من در کتاب , editions Demi-Lune 2017

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.