تظاهرات جدیدی در ایران از تاریخ ۲۴ ماه ژوئن ، با تظاهرات بازار در تهران هم زمان بوده . با وجود تفاوت های مکانی ، این تظاهرات ، روستایان معترض ماه دسامبر سال گذشته و بازاریان حاضر در تجمعات ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ تحت عنوان انقلاب سبز را فرا خواند .

با اعلام خروج ایالات متحده از برجام ، پرزیدنت حسن روحانی خاطر نشان کردن که این احتمال را پیوسته مد نظر داشتند . به گفته ی او اقتصاد ایران نمی تواند به این خاطر دچار دگرگونی شود . لذا ، عکس این موضوع اتفاق افتاد و ریال به نصف بهای خود تنزل کرد ، و سبب افزایش قیمت های کالاهای وارداتی شد و میزان بی کاری را تشدید نمود .

تظاهرات روزهای اخیر علیه کاهش بارز سطح معیشت مردم بوده . و تظاهر کنندگان شیخ حسن روحانی و مقام رهبری را مسئول می شناختند . هم زمان شعارهایی علیه مخارج سنگین حضور ایران در مناطق مختلف جهان و برای اولین بار علیه فلسطین سر داده می شد .