ولترشبکه

شامگاه یک جنگ

چنانچه چنگ سوریه را تنها به صورت یک واقعه ی منطقه ای در نظر نگیریم ، و آن را به چشم بحرانی جهانی که یک ربع قرن در جریان بوده است تصور کنیم ،هم اکنون نتایج پایان گرفتن آن می تواند سرآغاز خصومت های نوینی گردد . پایان آن برابر است با از میان برداشتن یک ایدئولوژی ، که همان موضوع جهانی شدن و کاپیتالیزم مالی است . ملت هایی که این موضوع را درک نکرده اند ، به خصوص در اروپای غربی ، خود را تافته ی جدا بافته از این جهان می پندارند .

| دمشق (سوریه)
+
JPEG - 33.3 kb
دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین به هنگام نشست دوجانبه در هلسینکی ، ۱۶ ماه ژوئیه ۲۰۱۸

جنگ های جهانی با وجود یک طرف پیروز و یک طرف مغلوب پایان نمی گیرند . پایان آنها ، با ترسیم مرزبندی های جدیدی در جهان همراه است .

در جنگ اول جهانی ، با شکست امپراطوری آلمان ، روسیه ، اتریش و مجارستان و عثمانی همراه بوده . و بحران و خصومت ها با تشکیل سازمانی جهانی پایان گرفت ، سازمان ملت ها ( اس دی ان ) که مامور پایان دادن به دیپلماسی پنهانی بود ومی بایستی با داوری ، هر بحرانی را میان اعضای خود حل کند .

در جنگ دوم جهانی ، با پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر رایش نازی و امپراطوری نیپون ژاپن هاکو ایشی او پایان گرفت ، که هم زمان با آن رقابت متحدان برای تسخیر بازمانده ی متفقان آغاز گردید . این موضوع سبب ایجاد سازمان نوینی گردید که به سازمان ملل معروف شد ، که مسئولیت جلوگیری از جنگ های جدید و پیاده سازی عدالت بین المللی را با کمک دو عنصر قانون گذار بر عهده داشت : نشست عمومی که در آن هر دولتی رای خود را داشت -بدون در نظر گرفتن مساحت و قدرت آن - همچنین شورای امنیت که با اتفاق پنج دولت پیروز اصلی جنگ تشکیل شد .

جنگ سرد ، جنگ سوم جهانی نبود . و با انحلال اتحاد جماهیر شوروی پایان نگرفت ، بلکه تمام عناصر تشکیل دهنده ی این جنگ بر سر خودش فرو ریخت . به دنبال این فرو پاشی ،‌تشکیلات جدیدی به وجود نیامد ، بلکه دولت های درون اتحاد جماهیر شوروی به طور مستقل وارد سازمان ملل شدند .

جنگ سوم جهانی از یوگسلاوی آغاز گردید ، و ادامه ی آن در افغانستان و عراق و گرجستان ، و لیبی و یمن و در پایان سوریه اتفاق افتاد . میدان رزم بالکان و قفقاز بود که هم اکنون آن را ( خاور میانه ی بزرگ ) می نامند . این به بهای جان تعداد کثیری از جماعت مسلمان و مسیحی ارتدکس منطقه تمام شد ،و به سمت جهان غرب گسترش نیافت . و پس از نشست میان پوتین و ترامپ در هلسینکی ، به یک نتیجه گیری کلی انجامید.

تحولات عمیق که در این ۲۶ سال گذشته جهان را تغییر داده اند ،بخشی از قدرت دولت ها را به سوی عوامل دیگری هدایت کردند ، که عوامل مدیریتی ، خصوصی سازی و به عکس بوده است . به طور مثال ، می توان از داعش یاد کرد که خود را دولتی مستقل می خواند و دارای ارتشی منحصر به خود بوده است . همچنین ژنرال پترائوس ، از زمانی که رئیس سازمان سیا گردید ، توانست بزرگترین شبکه ی قاچاق اسلحه ی تاریخ را ترتیب دهد و این شبکه را حتا پس از اعلام کنار گیری خود ، به صورت سازمانی خصوصی ادامه دهد که آن بنیاد انتفاعی (ک ک ار) می باشد

این وضعیت را می توان به صورت برخورد میان طبقه ی حاکمه چند ملیتی از یک سو ، و دولت های مسئول در برابر ملت های خود از سوی دیگر ،نامید .

بر عکس تبلیغاتی که: وجود جنگ ها را به شرایط خاص موجود نسبت می دهد ، این جنگ ها میان رقبایی اتفاق می افتد که دارای بلند پروازی های عمیق و کهنی می باشند . دولت ها ، با گذشت سالیانی طولانی بر علیه یکدیگر قیام می کنند . و تنها با مرور زمان می توانیم دلیل وجود این بحران ها را دریابیم .

به طور مثال ، امروز اکثریت مردم می دانند که علت محاصره ی منشوری( چین در سال ۱۹۳۱ توسط ژاپن چه بوده است) . هم اینطور علت تصرف چکوسلواکی توسط آلمان در سال ۱۹۳۸.و این دو موضوع ، ایدئولوژی نژادپرستانه ای که در طی جنگ دوم جهانی رخ داد را روشن می کند . همچنین ، هنوز خیلی ها علت جنگ بوسنی - هرزگووین را در سال ۱۹۹۲ درک نکرده اند ،و نمی دانند که این اتحاد میان سازمان ناتو و اسلام سیاسی بوده است که برای نابود سازی جهان اسلام طراحی شده بود [1].

- امروزه ، با وجود فعالیت های خبرنگاران و تاریخ دانان ، بسیاری متوجه توطئه ی حاکم که ما قربانیان آن بوده ایم نشده اند . آنها نمی توانند بپذیرند که سازمان ناتو می خواهد با در هم ریختن عربستان سعودی و ایران ، در اروپا اقداماتی انجام دهد . این موضوع را نمی توان منکر شد [2].

حتا ، برخی حاضر به پذیرفتن این مطلب نمی باشند که القاعده ،که متهم ردیف اول حادثه ی یازده سپتامبر در آمریکا بوده است ، به دستور این سازمان در لیبی و سوریه عملیاتی را انجام می داده . این موضوع نیز قابل انکار نیست [3]

طرح اولیه ،ایجاد بحران میان جهان اسلام و جهان مسیحی ارتدکس بوده است ، اما در میان راه مسیر خود را تغییر می دهد . و جنگ میان ٬٬ تمدن ها ٬٬ اتفاق نمیافتاد . بلکه ایران شیعه مذهب ، علیه سازمان ناتو قیام می کند ، در حالی که در یوگسلاوی در حال جنگ است ، و به روسیه ی ارتدکس مسیحی می پیوندد ، تا سوریه را از بحران مذهبی نجات دهد .

ما باید چشمانمان را بگشاییم تا تاریخ را دریابیم ، و خود را در سپیده دم سیستم جدید جهانی قرار دهیم ، که در آن برخی از دوستان گذشته ، به صورت دشمنان فعلی درآمده اند و به عکس .

در هلسینکی ، ایالات متحده با روسیه پیمانی را نبست . بلکه این کاخ سفید بود . چرا که دشمنان مشترک آنان ، یک گروه چند ملیتی بودند که بر ایالات متحده حکومت می کنند . با توجه به اینکه این گروه چند ملیتی در ایالات متحده نماینده ی این کشور است و نه رئیس جمهور منتخب مردم ، و به همین علت نیز پیوسته پرزیدنت ترامپ را متهم و انگشت نما می کند .

این گروه چند ملیتی توانسته به عموم مردم جهان این تفکر را الغا کند که ایدئولوژی ها در این جهان مرده اند و تاریخ به پایان راه خود رسیده است . آنها موضوع جهانی شدن را طرح کرده اند ، که حاکمیت آنگلو ساکسون ها بر جهان از طریق زبان و نحوه ی زندگی آمریکایی است ، درست همانند نتایج تحولات تکنولوژیک و حمل و نقل و روابط عمومی .این گروه به ما اطمینان خاطر داده است که یک سیستم سیاسی واحد ، برای کل جهان الگو می باشد ، که آن دموکراسی است ( به مفهوم حکومت مردم ، توسط مردم برای مردم ) . و می توان این الگو را به زور به همه تحمیل نمود . در خاتمه نشان داده که انتقال آزاد انسا ن ها و سرمایه ها ، راه حل تمام مشکلات از جمله کاریدی و سرمایه گذاری است .

این ادعا که ما به طور روزمره پذیرفته ایم ، نمی تواند حتا یک دقیقه در برابر تفکر مقاومت کند .

در پشت این لاف ها و دروغ ها ، این گروه چند ملیتی به طور سیستماتیک توانسته حکومت دولت ها را فرسوده سازد و تمامی ثروت ها را به دست بگیرد .

طرف های پیروز این جنگ طولانی ، به عکس از این عقیده پیروی می کنند که برای به دست گرفتن سرنوشت ، انسان ها باید به صورت سازمان مللی جمع شوند که به لحاظ سرزمین ، تاریخ و پروژه ی مشترک باشد . و در نتیجه ، می توانند اقتصاد ملی را در برابر پول سازمان های چند ملیتی حفظ نمایند .

ما شاهد جام جهانی فوتبال بودیم . و چنانچه ایدئولوژی جهانی شدن پیروز می شد ،ما نه تنها از تیم ملی خود می بایستی حمایت می کردیم ، بلکه از تیم بقیه ی کشور ها نیز با توجه به ساختار و ظاهر فوق ملی مشترک حمایت می کردیم . به طور مثال ، بلژیکی ها و فرانسوی ها به طور هم زمان با تکان دادن پرچم های اتحادیه ی اروپا این کار را می کردند . اما هیچ کس حتا تصور این موضوع را نمی کرد . همین امر نشان می دهد که چه گودالی میان تبلیغاتی که ما به طور روز مره تکرار می کنیم ، و رفتار واکنشی ما وجود دارد . بر عکس ظواهر موجود ، و پیروزی ظاهری جهانی شدن ، نتوانسته بر وجود و رفتار ما تاثیری داشته باشد .

این تنها یک حادثه نیست که در سوریه که دولتی هزاران سال پیش در آن شکل گرفت ، محلی است که این جنگ جهانی خاتمه می یابد . در سوریه ، دولتی واقعی وجود داشت که پیوسته در حال عمل بود ، و ملت و ارتش و رئیس جمهور آن توانستند در برابر این اتحاد غول آسای جهانی تاریخ مقاومت کنند : اتحادی که از سوی ۱۱۴ دولت عضو سازمان ملل به وجود آمده بود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

منبع
Horizons et débats (Suisse)

[1] “میلیاردها دلار جنگ افزار علیه سوریه”, بوسيله ى تی یری میسان‬, ترجمه حمید محوی, شبکه ولتر, 22 ژوئيه 2017, www.voltairenet.org/article1...

[2] Les Dollars de la terreur : Les États-Unis et les islamistes, Richard Labévière, Grasset, 1999.

[3] Wie der Dschihad nach Europa kam. Gotteskrieger und Geheimdienste auf dem Balkan, Jürgen Elsässer, Kai Homilius Verlag, 2006.

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.