Bundan bir ay kadar önce, bir borcumuzun ödenmemesi nedeniyle faaliyetlerimizin devamının tehlikede olduğunu bildirerek sizden yardım talebinde bulunmuştuk. Borçlu olduğumuz tutar birkaç gün içerisinde toplanmasına karşın, kampanyayı düzenlediğimiz internet sitesi bize parayı aktarmadı ve yasadışı bir şekilde bağışçılara iade etti.

Öte yandan, Alain Benajam tarafında açılan hesapta ve ilgili PayPal hesabında 26 000 Euro topladık.

Bu hesabı yöneten banka, para toplama kampanyamızla ilgili kopartılan fırtına karşısında paniğe kapıldı ve yasaların kendisine tanıdığı haktan yararlanarak her türlü işlemi engelledi. Sonuç olarak bu parayı geri aldık ve söz konusu hesap kapatıldı.

Alacaklımızla pazarlık yaptık. Bugüne kadar toplanmış olan parayı kendilerine aktarmaktayız ve okurlarımızın bunu ödemeye hazır olduğunu ve sorunun para değil ama havale etmek olduğunu bildiğimiz için geriye kalan tutarla ilgili bir erteleme elde ettik.

Bu yinelenen sorunlar, siyasi nedenlerle banka hizmetlerinden yararlanmamızı engelleyen bir kara listenin varlığını teyit etmektedir.

Voltaire geleneğinde, siyasi tahlillerimizi, temel özgürlüklerin savunulması perspektifinden hiçbir zaman ayırmadık. Bizim için hukukun üstünlüğü çok önemlidir. 2001-2003 arasında bizden 1 milyon Euro tazminat talebinde bulunan bir çokuluslu şirket tarafından dava edildik. Şirket ortakları şirketin varlığını daha karlı bir operasyona yatırmak isterken, kar eden ve üretimi artan bir fabrikanın kapatılmasını teşhir etmiştir. Bize göre, diğer tüm haklarda olduğu gibi mülkiyet hakkının da sınırları vardır ve şirket sahipleri, ekonomik zorunluluktan değil, ama sadece mali kazanç sağlamak için yüzlerce çalışanı işsiz bırakma hakkına sahip değildi. Bu olay güçlüyle güçsüzün mücadelesi olarak değerlendirildi. Dolayısıyla mahkemede ifade özgürlüğünün ticari marka hakkından daha üstün olduğunu ve bu çokuluslu şirketi bir demokratik tartışma bağlamında ve görsel olarak tanımlama hakkımız olduğunu ortaya koyduk. Paris İstinaf Mahkemesi bizi haklı buldu [1] ve Fransa’da bu tür işten çıkarmaları düzenleyen bir yasanın onaylandığı düşünüldüğünde siyasi düzeyde de kısmen kazandığımız söylenebilir.

Bir daha aynı sorunları yaşamamak üzere, sürdürülebilir bir fon oluşturma sistemi kurma çabası içerisindeyiz. Bu, muhtemelen bir aydan fazla süre alacak ve kalan borcumuzu ödememiz için gerekli süreden önce içerisinde gerçekleştirilemeyecektir.

Bu adımlardan bağımsız olarak, para toplama kampanyasını düzenlediğimiz internet sitesini yöneten iki şirkete karşı dava açmak istiyoruz. Söz konusu yasa ihlali sadece Voltaire İletişim Ağı’nı değil, ama bağışçıların tamamını, yani bizzat sizi ilgilendirmektedir: paranın bize aktarılacağı taahhüdüyle bu internet sitesine para yatırdınız. Site, sahte bir gerekçeyle size bu parayı geri gönderdi. Bunun bir « güven istismarı » olduğunu düşünüyoruz.

Kullandığı banka kartının geçerlilik süresi artık dolduğu için bir bağışçıya para iadesi yapılmadı. Parayı geri alması için şikayette bulunması gerekti. Bir başka bağışçıya ise kredi halinde iade yapıldı, parayı nakit olarak çekemedi v.b. gibi.

Borcumuzun geri kalanını karşılamak üzere, bu kez avukatımızın banka hesabıyla bağlantılı yeni bir PayPal hesabı açtık.

İnternet sitemizin varlığını sürdürebilmesi ve uluslararası ilişkilere ilişkin tahlillerimizi size sunabilmemiz için katkılarınızı bu hesaba acilen yatırmanızı rica ediyoruz.

Peşin teşekkürlerimizle.

Çeviri
Osman Soysal

[1«Je Boycottte Danone», Bernard Edelman, Recueil Dalloz (2001); «Affaire jeboycottedanone.com, 30 avril 2003», Francine Wagner, Encyclopedia Universalis (2004); L’affaire LU : autopsie d’une crise d’un nouveau type, Catherine Malaval et Robert Zareder, Observatoire international des crises; Dehors les p’tits Lus, Monique Laborde et Anne Gintzburger, Flammarion (2005); Copyright and Free Speech: Comparative and International Analyses, Jonathan Griffiths and Uma Suthersanen, Oxford University Press (2005); The General Exception Clauses of the TRIPS Agreement: Promoting Sustainable Development (Cambridge Intellectual Property and Information Law), Edson Beas Rodrigues, Cambridge University Press (2012); American Exceptionalism, the French Exception, and Digital Media Law, Lyombe Eko, Lexington (2013); Trademarks and Social Media: Towards Algorithmic Justice, Danny Friedmann, Edward Elgar Pub (2015).