De Rumsfeld/Cebrowski strategie is een plan om de missie van het Pentagon aan te passen aan de globalisering van het kapitalisme. Zo moeten de staatsstructuren in verschillende regio’s van de wereld worden vernietigd, te beginnen met het Grote Midden-Oosten, ten voordele van een "constructieve chaos". Dit is de "eindeloze oorlog" aangekondigd door George Bush, gevolgd door Barack Obama en veroordeeld door Donald Trump.

In de Verklaring van Londen [1] hebben de 29 lidstaten van de NAVO opnieuw "het engagement voor de veiligheid en de lange termijn stabiliteit van Afghanistan" bevestigd. Een week later, op basis van de Freedom of Information Act (wet op de vrijheid van informatie), (gebruikt om een aantal verouderde skeletten uit de kasten te verwijderen], slaagde de Washington Post erin om de derubricering van 2000 pagina’s documenten af te dwingen, waaruit blijkt dat "Amerikaanse ambtenaren het publiek voor de gek hielden over de oorlog in Afghanistan" [2]. In feite verbergen ze de desastreuze gevolgen, waaronder de economische gevolgen, van een oorlog die zich al 18 jaar voortsleept.

De meest interessante gegevens die naar voren komen zijn die over de economische kosten. Er is 1.500 miljard dollar uitgegeven voor militaire operaties, een cijfer dat "ondoorzichtig blijft" - of met andere woorden, onderschat - niemand weet hoeveel de geheime diensten aan de oorlog hebben uitgegeven, of de werkelijke kosten van de contractanten, de huurlingen die voor de oorlog zijn gerekruteerd (op dit moment zijn dat er ongeveer 6.000).

Sinds "de oorlog werd gefinancierd met geleend geld" is de opgelopen rente gestegen tot 500 miljard, wat de totale uitgaven op 2.000 miljard dollar brengt. Hieraan moeten nog andere posten worden toegevoegd - 87 miljard voor de opleiding van de Afghaanse strijdkrachten, 54 miljard voor de "wederopbouw", waarvan een groot deel "verloren is gegaan aan corruptie en mislukte projecten". Minstens 10 miljard meer werd uitgegeven voor de "strijd tegen de drugshandel", met het triomfantelijke resultaat van een sterke toename van de productie van opium - vandaag de dag levert Afghanistan 80% van de heroïne op de wereldmarkt.

Met de belangen die zich blijven opstapelen (in 2023 zullen deze oplopen tot 600 miljard) en de kosten van de huidige operaties, overschrijden de uitgaven gemakkelijk de 2.000 miljard. Er moet ook rekening worden gehouden met de kosten van medische hulp voor de veteranen die met ernstige of invaliderende wonden terugkeren uit de oorlog. Tot nu toe is er al 350 miljard dollar uitgegeven voor degenen die in Afghanistan of Irak hebben gevochten, en dit bedrag zal in de komende 40 jaar stijgen tot 1.400 miljard dollar. Aangezien de helft van dit bedrag wordt uitgegeven aan de veteranen van Afghanistan, bedragen de kosten van de oorlog voor de VS meer dan 3.000 miljard dollar.

Na 18 jaar oorlog en een onkwantificeerbaar aantal burgerslachtoffers zijn de resultaten op militair niveau als volgt - "de Talibanen beheersen een groot deel van het land en Afghanistan blijft een van de grootste bronnen van vluchtelingen en migranten". De Washington Post concludeert dan ook dat de vrijgegeven documenten "de brutale realiteit van de fouten en mislukkingen van de Amerikaanse inspanningen om Afghanistan te stabiliseren en weer op te bouwen" aan het licht brengen.

Op deze manier houdt de prestigieuze nieuwszender, die de manier verklaart waarop de Amerikaanse ambtenaren "het publiek voor de gek" hebben gehouden, het publiek nu weer voor de gek door de oorlog voor te stellen als "de Amerikaanse inspanning om Afghanistan te stabiliseren en weer op te bouwen". Het echte doel van de oorlog in Afghanistan die de VS voeren en waaraan de NAVO sinds 2003 deelneemt, is de controle over deze regio, die van groot strategisch belang is - op het kruispunt tussen het Midden-Oosten, Centraal-, Zuid- en Oost-Azië, met name rekening houdend met de nabijheid van Rusland en China.

Italië neemt ook deel aan deze oorlog, onder Amerikaans bevel, aangezien het Parlement in oktober 2002 toestemming heeft gegeven voor de levering van een eerste militair contingent vanaf maart 2003. De kosten voor Italië, betaald uit de staatskas, zoals ook het geval is in de VS, worden geschat op ongeveer 8 miljard euro, waarbij nog diverse andere kosten moeten worden opgeteld. Om de bevolking, die zwaar wordt getroffen door de bezuinigingen op de sociale uitgaven, ervan te overtuigen dat er meer geld nodig is voor Afghanistan, wordt hen verteld dat het geld wordt gebruikt om betere levensomstandigheden voor het Afghaanse volk te garanderen. En de Broeders van het Sacro Convento van Assisi overhandigen president Mattarella "San Francesco’s Lamp van de Vrede", waarmee ze erkennen dat "Italië, met zijn missies en zijn soldaten, actief meewerkt aan de bevordering van de vrede overal ter wereld".

Manlio Dinucci

Nederlandse Vertaling:

Martien

Bron:
Il Manifesto (Italie)

https://www.voltairenet.org/article208593.html

[1] « The London Declaration », Voltaire Network, 4 December 2019.

[2] “The Afghanistan Papers. A secret history of the war. At war with the truth”, Craig Whitlock, The Washington Post, December 9, 2019.

Vertaling
Martien van den Hurk
Bron
Il Manifesto (Italië)

[1London Declaration”, Voltaire Network, 4 December 2019.

[2The Afghanistan Papers. A secret history of the war. At war with the truth”, Craig Whitlock, The Washington Post, December 9, 2019.