Michael McFarland

Op 9 en 10 december zal president Biden gastheer zijn van de "Top voor Democratie", die via een wereldwijde onlineverbinding "regeringsleiders, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector" zal samenbrengen.

Op de uitnodigingenlijst staan 111 landen [1]. Onder hen zijn 28 van de 30 NAVO-leden: Turkije en Hongarije ontbreken, maar Israël en Oekraïne daarentegen wel, samen met 26 van de 27 EU-leden, behalve Hongarije. Met andere woorden, Polen ligt onder vuur van de EU omdat het de rechtsstaat schendt.

De top zal hen "een platform bieden om de democratie en de mensenrechten in binnen- en buitenland te verdedigen, en om door middel van collectief handelen de grootste bedreigingen aan te pakken waarmee democratieën vandaag worden geconfronteerd".

Dit zal het startschot geven voor "een jaar van actie om democratieën responsiever en veerkrachtiger te maken", met als hoogtepunt een tweede toekomstige topconferentie om "een gemeenschap van partners op te bouwen die zich inzetten voor wereldwijde democratische vernieuwing".

Joe Biden doet dus wat hij in zijn verkiezingsmanifest [2] aankondigde: een wereldtop van de "naties van de vrije wereld", in de eerste plaats om "de Russische agressie tegen te gaan door de militaire capaciteiten van de NAVO scherp te houden en Rusland echte kosten op te leggen voor zijn schendingen van de internationale normen" en tegelijk om "een verenigd front te vormen tegen de offensieve acties en de schendingen van de mensenrechten door China". Op die manier zullen de Verenigde Staten opnieuw "de hoofdrol spelen bij het schrijven van de regels". De verdediging van democratische waarden," herhaalde Joe Biden als president, "zit in ons DNA als natie gegrift.

Wat in het DNA van de Verenigde Staten is gegrift, blijkt uit de ongeveer honderd veroveringsoorlogen die hun geschiedenis hebben gekenmerkt.

Volgens een goed gedocumenteerde studie van James Lucas (il manifesto, 20 november 2018) heeft de reeks oorlogen en staatsgrepen die de Verenigde Staten sinds 1945 hebben uitgevoerd in meer dan 30 Aziatische, Afrikaanse, Europese en Latijns-Amerikaanse landen 20-30 miljoen doden en honderden miljoenen gewonden (van wie velen invalide zijn geworden) veroorzaakt, plus een onnoemelijk aantal doden, waarschijnlijk honderden miljoenen, veroorzaakt door de indirecte effecten van de oorlogen: hongersnood, epidemieën, gedwongen migratie, slavernij en uitbuiting, milieuschade, onttrekking van middelen aan vitale behoeften om militaire uitgaven te dekken.

In de bloedigste oorlogen - Korea, Vietnam en Irak - waren de Amerikaanse strijdkrachten rechtstreeks verantwoordelijk voor 10-15 miljoen doden.

De bloedigste staatsgreep werd in 1965 door de CIA in Indonesië georganiseerd : deze verstrekte de Indonesische doodseskaders een lijst van de eerste 5.000 communisten en anderen die moesten worden gedood. Het aantal doden wordt geschat op een half tot drie miljoen.

Joe Biden zelf, promotor van de "Top voor Democratie", speelde een hoofdrol in een deel van dit verhaal.

In 2001 steunde hij als voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen het besluit van president Bush om Afghanistan aan te vallen, en in 2002 steunde hij een brede resolutie die president Bush toestemming gaf Irak aan te vallen.

In 2007 heeft hij een plan om Irak op te delen in drie regio’s - Koerdisch, Soennitisch en Sjiitisch - door de Senaat gedrukt, om aan de strategie van de VS tegemoed te komen.

In 2009-2017 nam hij als vice-president van de regering-Obama deel aan de planning en uitvoering van de oorlogen tegen Libië en Syrië en de de facto putsch in Oekraïne, waarin Biden een directe en beslissende rol speelde.

Wat de interne democratie betreft, volstaat het te zeggen dat volgens officiële statistieken de politie in de VS elk jaar ongeveer 1000 weerloze burgers doodt, meestal zwarten en Spanjaarden. Het volstaat te zeggen dat de VS journalist Julian Assange tot 175 jaar gevangenisstraf wil veroordelen omdat hij hun oorlogsmisdaden aan het licht heeft gebracht.

Waarschijnlijk zal de Britse rechterlijke macht binnen enkele dagen beslissen over zijn uitlevering aan de VS. Terwijl Groot-Brittannië op 6 december medeorganisator was van een voorbereidend evenement voor de top, getiteld "Defending Democracies from Disinformation", waarbij de nadruk lag op "de beste praktijken om een open en transparant informatiesysteem te bevorderen".

Vertaling
openbaararchief.nl
Bron
Il Manifesto (Italië)

[1«Liste des Etats invités au Forum de la Démocratie», Réseau Voltaire, 24 novembre 2021.

[2Wat zal het buitenlands beleid van de volgende Amerikaanse president zijn?”, door Thierry Meyssan, Vertaling Martien van den Hurk, Voltaire Netwerk, 8 september 2020. « La politique étrangère de Joe Biden », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio, Il Manifesto (Italie) , Réseau Voltaire, 10 novembre 2020.