به مناسبت کودتا در اوکراین، روشن شد که اتحادیه های متعدد مخالفین (اپوزیسیون) طرفدار ایالات متحده از جانب وزارت امور خارجه و میلیاردر ایرانی– فرانسوی– آمریکایی پیر امیدیار، پایه گذار ای بی (eBay)، تمویل مالی گردیده اند.

آقای امیدیار صد ها هزار دالر را به حسابهای اتحادیه های نیو سیتیزن، چزنو، سنتر یو ای و ستاپ سنزورشیپ ریخته است.

هکذا، بتاریخ 19 دسامبر سال 2013، پیر امیدیار اعلان کرده بود که مبلغ 50 میلیون دالر را برای ایجاد میدیای تازه به هدف نمایش نظارت مردم توسط دولت ایالات متحده و بهره برداری از اسناد ادوارد سنودن، در اختیار گلن گرینوالد، لاوره پویتراس و جیریمی سکاهیل قرار میدهد.

در برگه اینترنتی دی اینترسپت، که این میدیای در حال پیدایش را طراحی میکند، گلن گرینوالد در این مورد اصرار میدارد که آقای امیدیار بر آنچه انتشار میدهد، کنترل ندارد. باقی میماند سخاوت ناگهانی این میلیاردر که باعث ایجاد چنین تصوری میگردد که وزارت امور خارجه به این شکل امیدوار به کنترل خبرنگاران مزاحم میباشد.

" پیر امیدیار همدست دولت ایالات متحده در ایجاد گروه های انقلابی اوکراین، نمایش اسناد "، نوشته مارک ایمس، پاندو، 28 فبروری 2014.
http://pando.com/2014/02/28/pierre-omidyar-co-funded-ukraine-revolution-groups-with-us-government-documents-show/

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی