Dmytro Dontsov, meesterbrein van het "integrale Oekraïense nationalisme". Het lezen van zijn werken is verplicht voor alle Oekraïense nationalistische soldaten, met name die van het Azov-regiment

Dit artikel is een vervolg op :
 1. "Rusland wil de VS dwingen het VN-Handvest te respecteren", 4 januari 2022.
 2. "Washington zet RAND plan door in Kazachstan, daaarna Transnistrië"
 3. "Washington weigert naar Rusland en China te luisteren", 18 januari 2022.
 4. "Washington en Londen, getroffen door doofheid", 1 februari 2022.
 5. “Washington en Londen proberen hun heerschappij over Europa te behouden”, 8 februari 2022.
 6. "Twee interpretaties van de Oekraïense zaak", 15 februari 2022.
 7. "Washington slaat alarm, terwijl zijn bondgenoten zich terugtrekken", 22 februari 2022.
 8. "Rusland verklaart de oorlog aan de Straussianen", 8 maart 2022
 9 “Een bende van drugsverslaafden en neonazi’s”, 5 maart 2022.
 10. “Israël verbijsterd door Oekraïense neonazi’s”, 8 maart 2022.
 11. "Oekraïne: de grote manipulatie", 22 maart 2022.
 12. “De Nieuwe Wereldorde wordt voorbereid onder het voorwendsel van oorlog in Oekraïne” 29 maart 2022.
 13. “Oorlogspropaganda verandert van vorm” 5 april 2022.
 14. “De alliantie van MI6, de CIA en het Banderisme”, 12 april 2022.
 15. "Het einde van de westerse overheersing", 19 april 2022.
 16. “Oekraïne: de Tweede Wereldoorlog wordt voortgezet” 26 april 2022.
 17. "Washington hoopt zijn hypermacht te herstellen door oorlog in Oekraïne", 3 mei 2022.
 18. “Canada en de Bandera aanhangers”, 10 mei 2022.
 19. “Een nieuwe oorlog wordt voorbereid na de nederlaag tegen Rusland”, 24 mei 2022.
 20. “Geheime militaire programma’s van Oekraïne”, 31 mei 2022.
 21. “Oekraïne : misverstanden, vergissingen en onbegrip”, 9 juni 2022.
 22. “Polen en Oekraïne”, 14 juni 2022.

In de Scandinavische mythologie zijn de Valkyrie’s dienaressen van de god Odin. Ze rijden op wolven. Maar de Duitsers stellen ze voor op paarden. De "Ride of the Valkyries", op muziek van Richard Wagner, luidt zowel de dood van de helden als hun glorieuze lot in de komende strijd aan het einde der tijden in.

Heb ik in vorige artikelen de geschiedenis geschetst van de Banderistische beweging vanaf het interbellum tot heden, hier wil ik het hebben over haar ideologie.

Hun belangrijkste intellectueel, toen en nu, is Dmytro Dontsov (1883-1973). Hoewel hij in Canada is gestorven en in de Verenigde Staten is begraven, zijn zijn werken niet vertaald, maar zijn volgelingen hebben ze aan ons bekend gemaakt. Deze afwezigheid in de boekhandel in andere landen verklaart waarom hij in het buitenland onbekend is. Na een lange afwezigheid was hij echter een van de best verkopende auteurs in Oekraïne van de laatste jaren.

Dmytro Dontsov voedde zich, net als de nazi’s, met zijn interpretatie van Nietzsche en riep op tot de geboorte van een "nieuwe mens" met "een vurig geloof en een hart van steen" die niet bang zou zijn om de vijanden van Oekraïne meedogenloos te vernietigen. Als denker van het "integrale Oekraïense nationalisme" bouwde hij een filosofie op waarin alle nationalisme gericht is tegen Rusland en tegen de Joden.

Hij wilde een elite volk creëren, ver van het "egalitarisme van de slaven" van de Russische Oktoberrevolutie en de "universele idealen" van de Franse Revolutie.

Hij betoogde dat de verbeelding van echte Oekraïners moet worden "gevoed door de legende van de laatste slag", de "ontkenning van wat is" en "het fascinerende beeld van de catastrofe die iets nieuws zal brengen". Zij moeten "een onvoorwaardelijk bevel" dienen met "meedogenloze gehoorzaamheid".

Volgens hem wordt "Oekraïens nationalisme" gekenmerkt door:
 "de bevestiging van de wil tot leven, macht, expansie" (het propageert "het recht van sterke rassen, volkeren en naties om zich te organiseren teneinde de bestaande cultuur en beschaving te versterken")
 "het verlangen om te vechten en het bewustzijn van de uiterste consequentie daarvan" (hij prijst het "creatieve geweld van de minderheid die het initiatief neemt")

Zijn eigenschappen zijn :
 "fanatisme" ;
 "immoraliteit".

Fanatisme verwijst naar het religieuze karakter van zijn leer. Dontsov merkt op dat dit krijgers onoverwinnelijk maakt. Het is dan ook volstrekt logisch dat Stepan Bandera en Jaroslav Stetsko na de wereldoorlog in München overeenkwamen samen te werken met het geheime genootschap van de Moslimbroederschap, en dat hun volgelingen in 2007 een anti-Russisch front konden vormen met de Tsjetsjeense jihadisten.

In de beginperiode van zijn werk liet Dontsov zich niet inspireren door het Italiaanse fascisme of het Duitse nazisme, maar lijkt hij te zijn beïnvloed door dezelfde denkbeelden als de Kroatische Ustasha, de Roemeense IJzeren Garde, de Slowaakse Glinka, de Poolse Oboz Narodowo-Radykalny.

In contact met de Nazi’s, begon Dontsov een mythische geografie en geschiedenis op te eisen. De "echte Oekraïners" zouden van Scandinavische of proto-Germaanse oorsprong zijn en afstammen van de Varegues, een Vikingstam uit Zweden. Hun voorouders zouden de stad Novgorod in Rusland hebben gesticht en de Russische Slaven hebben onderworpen.

In deze mythologie zijn de "Oekraïense nationalisten" de goeden, terwijl de "Moskovieten" het kwaad belichamen. Het is dan ook heel normaal dat de muze van de Svoboda (Vrijheid) Partij, parlementslid Irina Farion, lang voor de Russische militaire interventie verklaart: "Wij zijn naar deze wereld gekomen om Moskou te vernietigen".

In 2015 hebben president Petro Porosjenko en zijn premier Arseni Jatsenjoek een pakket wetten aangenomen dat enerzijds communistische en nazistische symbolen verbood en anderzijds banderistische symbolen rehabiliteerde. Aangezien niemand aanspraak maakte op het nazisme, werden de monumenten voor de overwinning van het Rode Leger op de nazi’s in de praktijk vernietigd en vervangen door andere ter ere van Stepan Bandera - die verantwoordelijk was voor de moord op 1,6 miljoen van zijn landgenoten - en zijn mentor, Dmytro Dontsov.

De Raad van Europa heeft destijds kritiek geuit op deze "decommunisatiewetten", die over het algemeen regimes aan de schandpaal nagelen zonder de daden die zij veroordelen bij naam te noemen.

Door deze wetten kwam de slogan van de "banderisten" in het officiële discours: "Eer Oekraïne!" Ik heb natuurlijk niets tegen deze slogan, noch tegen de kreet "Allah Akbar!" van de moslims, maar nadat ik hem gehoord heb bij de jihadisten die mij de keel wilden doorsnijden, kan ik echt niet meer denken "God is groot!" en blijft het mij achtervolgen wat de jihadisten er mee bedoelen.

Evenzo is het logisch dat Oekraïne zich heeft voorzien van een juridisch kader dat een vorm van rassendiscriminatie legaliseert. Op 21 juli 2021 heeft president Volodymyr Zelensky een op zijn initiatief ingediende wet inzake de "Inheemse Volkeren van Oekraïne" ondertekend. Zij eist dat Tataren en Caraïbische Joden "het recht hebben ten volle te genieten van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden" (sic). Deze tekst, die zeer genereus lijkt, is helemaal niet genereus, omdat hij afgerond wordt geïnterpreteerd. Het vormt een aanvulling op de teksten waarin de rechten van Oekraïners van Scandinavische of proto-Germaanse oorsprong worden erkend. In feite wordt het door de rechtbanken gebruikt om de rechten te ontzeggen van Oekraïners die niet onder de algemene definitie vallen, noch onder een van deze minderheden, met andere woorden degenen die van Slavische afkomst zeggen te zijn. Deze laatsten kunnen zich voor de rechter niet beroepen op hun "recht op volledige uitoefening van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden".

Op 20 maart 2022 zei president Volodymyr Zelensky in een video op zijn Telegram-account: "Elke activiteit van politici die de samenleving verdeelt of met de vijand samenwerkt, zal geen succes hebben en zal streng worden bestraft. Hiermee verbood hij 11 politieke partijen (Oppositieplatform - Voor het Leven, Sharij’s Partij, Nachi, Oppositieblok, Linkse Oppositie, Unie van Linkse Krachten, Derjava, Progressieve Socialistische Partij van Oekraïne, Socialistische Partij van Oekraïne, Socialisten, Volodymyr Saldo’s Bloc). Hoewel de meeste van hen niet vertegenwoordigd waren in de enige kamer, de Verkhovna Rada, was Oppositieplatform-voor-het-leven de op één na grootste partij van het land. Zij kreeg 13 procent van de stemmen en 43 van de 450 afgevaardigden.

Eveneens op 20 maart ondertekende president Zelenski decreten waarbij drie oppositiezenders, die sinds enkele maanden "geschorst" waren, voor vijf jaar werden verboden. Bovendien voegde hij alle resterende zenders samen onder de controle van de Veiligheids- en Defensieraad.

Er is dus geen vrijheid van meningsuiting meer, noch voor politici, noch voor journalisten. De Oekraïense democratie is gestorven, niet door Russische militaire interventie, maar door de wil van haar eigen regering.

Op 5 mei 2022 werd een Raad voor de ontwikkeling van bibliotheken opgericht. Een van haar taken is te beslissen over de Russische boeken die de rekken overvol maken. De minister van Cultuur en Informatiebeleid, journalist Oleksandr Tkachenko, zei dat zij grondstof zouden kunnen worden voor het drukken van Oekraïense boeken op gerecycleerd papier.
Autodafés (boekverbrandingen) zijn een klassieker onder dictaturen. Deze keer zullen ze niets in het openbaar verbranden, maar ze zullen het papier recycleren. Het is minder opvallend en milieuvriendelijker.

Laten we het nu hebben over de aard van oorlogvoering. Eén eigenaardigheid van het Oekraïense leger verdient de aandacht: het neemt de lichamen van zijn in de strijd gesneuvelde soldaten niet mee. Alle andere legers in de wereld aarzelen niet om zich hiervoor in gevaar te brengen; hun doden een waardig graf geven is in hun ogen onontbeerlijk, anders zou het rampzalige gevolgen hebben voor het moreel van hun kameraden. Waarom gedraagt het Oekraïense leger zich dan anders?

Als ik Dmytro Dontsov’s denken begrijp, is dit een voorbereiding op de eindstrijd tussen goed en kwaad. Volgens de Scandinavische mythologie kwamen, toen de Varegues een veldslag leverden, de Valkyries op wolven naar het slagveld. Zij beslisten wie van de dappere Vikingen zou sterven. Daarna namen ze hun zielen mee naar Walhalla om het toekomstige leger van de "laatste strijd" te vormen. De mannen die op het veld van eer vielen, waren dus geen slachtoffers van het noodlot, maar uitverkoren voor een glorierijke bestemming.

Volgens het IERES-rapport van de George Washington University (2021) is de Centuria-orde reeds doorgedrongen tot legers in Canada, Frankrijk, Duitsland, Polen, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Deze heilige ideologie verwijst naar het "Gebed van Oekraïense Nationalisten", geschreven door Josef Mashchak in 1922. Het wordt onderwezen en gereciteerd in de Banderistische jeugdkampen. Het staat centraal in de ceremonies van de geheime Centuria-orde, die de Banderisten in de NAVO-legers hebben ingevoerd.

De oorlog van de "Oekraïense nationalisten" tegen de Slaven is dus nog maar net begonnen.

Vertaling
George (openbaararchief.nl)