Op 4 maart 2022, tijdens een aanval van Oekraïense speciale troepen op de kerncentrale van Zaporizhia, die het Russische leger al verscheidene dagen bezet hield, heeft een projectiel brand gesticht in een aanpalend laboratorium. In die tijd geloofde de wereld, die niet wist wat er in de strijd op het spel stond, dat de strijders gek geworden waren en het roekeloze risico namen om de centrale op te blazen.

Dit artikel is een vervolg op :
 1. "Rusland wil de VS dwingen het VN-Handvest te respecteren", 4 januari 2022.
 2. "Washington zet RAND plan door in Kazachstan, daaarna Transnistrië"
 3. "Washington weigert naar Rusland en China te luisteren", 18 januari 2022.
 4. "Washington en Londen, getroffen door doofheid", 1 februari 2022.
 5. “Washington en Londen proberen hun heerschappij over Europa te behouden”, 8 februari 2022.
 6. "Twee interpretaties van de Oekraïense zaak", 15 februari 2022.
 7. "Washington slaat alarm, terwijl zijn bondgenoten zich terugtrekken", 22 februari 2022.
 8. "Rusland verklaart de oorlog aan de Straussianen", 8 maart 2022
 9 “Een bende van drugsverslaafden en neonazi’s”, 5 maart 2022.
 10. “Israël verbijsterd door Oekraïense neonazi’s”, 8 maart 2022.
 11. "Oekraïne: de grote manipulatie", 22 maart 2022.
 12. “De Nieuwe Wereldorde wordt voorbereid onder het voorwendsel van oorlog in Oekraïne” 29 maart 2022.
 13. “Oorlogspropaganda verandert van vorm” 5 april 2022.
 14. “De alliantie van MI6, de CIA en het Banderisme”, 12 april 2022.
 15. "Het einde van de westerse overheersing", 19 april 2022.
 16. “Oekraïne: de Tweede Wereldoorlog wordt voortgezet” 26 april 2022.
 17. "Washington hoopt zijn hypermacht te herstellen door oorlog in Oekraïne", 3 mei 2022.
 18. “Canada en de Bandera aanhangers”, 10 mei 2022.
 19. “Een nieuwe oorlog wordt voorbereid na de nederlaag tegen Rusland”, 24 mei 2022.

In deze artikelenserie, die anderhalve maand vóór de oorlog in Oekraïne is gestart, heb ik het idee ontwikkeld dat de Straussianen, de kleine groep Leo Strauss-aanhangers in de Amerikaanse regering, een confrontatie met Rusland en China aan het plannen waren. In de tiende aflevering van deze serie beschreef ik hoe het Azov Regiment de paramilitaire pijler van de Oekraïense "Banderisten" werd, verwijzend naar het bezoek van senator John McCain in 2016 [1]. McCain is evenwel geen Straussiaan, maar hij werd tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2008 geadviseerd door Robert Kagan, een centrale denker onder de Straussianen [2], hoewel deze zijn lidmaatschap van de sekte altijd behoedzaam heeft ontkend.

Het organiseren van de oorlog tegen Rusland

Een video, gefilmd tijdens het bezoek van John McCain aan Oekraïne in 2016, is weer opgedoken. Het toont de senator in gezelschap van zijn collega en vriend, senator Lindsey Graham, en de Oekraïense president Petro Poroshenko. De twee Amerikanen zijn op een missie van de Senaat. Maar McCain is ook voorzitter van het International Republican Institute (IRI), de Republikeinse tak van de National Endowment for Democracy (NED). Het is bekend dat de IRI een honderdtal seminars heeft georganiseerd voor de leiders van de rechtse politieke partijen van Oekraïne, waaronder de Banderisten. De senatoren richten zich tot officieren van het Azov regiment, de belangrijkste "banderistische" paramilitaire formatie. John McCain heeft altijd volgehouden dat de Verenigde Staten moeten vertrouwen op de vijanden van hun vijanden, wie dat ook mogen zijn. Zo heeft hij publiekelijk verklaard in contact te staan met Daesh tegen de Arabische Republiek Syrië [3].

In deze video verzekeren de senatoren Lindsey Graham en John McCain hun gesprekspartners dat de Verenigde Staten hen al de nodige wapens zullen geven zodat zij Rusland kunnen verslaan.

Deze video, zoals ik al zei, is opgenomen zes jaar voordat het Russische leger Oekraïne binnenviel. De twee senatoren vertrouwen hun gesprekspartners een missie toe. Zij zien hen niet als huurlingen die betaald worden, maar als gevolmachtigden die tot de dood zullen vechten voor de unipolaire wereld.

President Petro Poroshenko overhandigt zijn nieuwe insigne aan de SBU.

Kort daarna veranderde president Porosjenko, die de bijeenkomst in gevechtstenue had bijgewoond, het insigne van zijn geheime dienst, de SBU. Het is nu een uil die een zwaard vasthoudt gericht op Rusland met het motto "De wijzen zullen heersen over de sterren". Het is duidelijk dat het Oekraïense staatsapparaat namens de VS een oorlog tegen Rusland aan het voorbereiden was.

Drie jaar later, op 5 september 2019, organiseerde de RandCorporation een bijeenkomst in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om haar plan toe te lichten: Rusland verzwakken door het te dwingen tot inzet in Kazachstan, vervolgens in Oekraïne en verder tot aan Transnistrië [4].

Ik heb in twee eerdere artikelen [5] uitvoerig beschreven dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog veel nazi-leiders en Oekraïense bandieten hebben overgenomen om ze tegen de USSR op te zetten. Zij moedigden deze fanatici aan zodra de USSR verdween en gebruikten hen tegen Rusland. Er moet nog onderzocht worden hoe ze die bewapenden.

Het Oekraïense militaire biologieprogramma

Vanaf 2014 is de Oekraïense staat begonnen met verschillende geheime militaire programma’s. De eerste en bekendste is de samenwerking met het Pentagon in 30 verschillende laboratoria. Volgens de Verenigde Staten was dit programma gericht op de vernietiging van de biologische wapens die de Sovjet-Unie in Oekraïne had vervaardigd en opgeslagen. Dit is uiteraard onwaarschijnlijk aangezien het niet duidelijk is waarom er 31 jaar na de onafhankelijkheid en 8 jaar na de start van dit programma nog steeds iets van over zou zijn. Integendeel, volgens Rusland liet het Pentagon Oekraïne onderzoek uitbesteden naar wapens die verboden zijn volgens het Verdrag inzake het verbod op biologische wapens van 1972. Op basis van documenten die tijdens haar speciale operatie in beslag zijn genomen, beweert zij onder meer dat er zonder hun medeweten experimenten zijn uitgevoerd op geesteszieke patiënten in het psychiatrisch ziekenhuis nr. 1 (Streletchye, regio Charkov) en dat een tuberculoseverwekker is gemanipuleerd om de bevolking van het district Slavianoserbsk (Volksrepubliek Lugansk) te besmetten. En dat deze laboratoria "uiterst gevaarlijke experimenten uitvoerden met als doel de pathogene eigenschappen van pest, miltvuur, tularemie, cholera en andere dodelijke ziekten te verbeteren door het gebruik van synthetische biologie". Een ander project betreft vleermuizen als mogelijke overdragers van biologische strijdmiddelen, zoals pest, leptospirose, brucellose, filovirussen of coronavirussen.

Deze ernstige beschuldigingen zijn nog niet duidelijk weerlegd of bewezen. De vergadering die Rusland hierover op 11 maart 2022 in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft belegd [6], heeft niets opgeleverd. Na ontkenning vertelde de onderminister van Buitenlandse Zaken, de Straussiaanse Victoria Nuland (echtgenote van Robert Kagan) tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat op 8 maart 2022: "Oekraïne heeft ... biologische onderzoeksfaciliteiten. We zijn bezorgd dat Russische troepen zullen proberen de controle over hen te krijgen. Wij proberen er dus samen met de Oekraïners voor te zorgen dat dit onderzoeksmateriaal niet in handen valt van de Russische strijdkrachten als zij in de buurt komen. Ondanks deze tegenstrijdigheden heeft het Westen zich achter Washington geschaard en Moskou ervan beschuldigd te liegen. Volgens hen is het volkomen normaal dat staten over verzamelingen van deze ziekten beschikken voor studie, maar hun aanwezigheid mag niet worden geïnterpreteerd als bestemd voor de productie van wapens. De Oekraïense laboratoria worden regelmatig gecontroleerd door de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) [7]. Feit blijft echter dat met deze interpretatie niet kan worden begrepen wat mevrouw Nuland heeft gezegd, en evenmin een verklaring kan worden gegeven voor rampen, zoals de Mexicaanse griepepidemie, die in januari 2016 20 Oekraïense soldaten het leven kostte en 200 anderen in het ziekenhuis deed belanden.

De Russische ambassadeur, Vasily Nebenzia, heeft het onderzoek naar de overdracht van gevaarlijke ziekten door ectoparasieten zoals luizen en vlooien aan de kaak gesteld. Hij herinnerde eraan dat soortgelijke experimenten "in de jaren 1940 werden uitgevoerd door de beruchte Eenheid 731 van het Japanse leger, waarvan de leden naar de Verenigde Staten vluchtten om aan berechting te ontkomen". Eenheid 731 is het Japanse equivalent van Dr. Josef Mengele’s afdeling in Auschwitz.

Alsof dat nog niet genoeg was, stelde de heer Nebenzias zich bovendien vragen over de overdracht van enkele duizenden bloedserummonsters van Slavische patiënten uit Oekraïne aan het Walter Reed Onderzoeksinstituut van het Amerikaanse leger. Onderzoek, zei hij, selectief gericht op specifieke etnische groepen zoals dat van Dr. Wouter Basson voor apartheid Zuid-Afrika en Israël tijdens zijn koloniale periode tegen zwarten en Arabieren ("Coast Project").

De VN-administratie wuifde het weg met de bewering dat zij helemaal niets wist van dit programma en verwees naar de vertrouwenwekkende maatregelen waarin het Verdrag voorziet. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde op de hoogte te zijn van het programma, maar de details niet te kennen. Het bevestigde in een brief aan Reuters dat het "het Oekraïense Ministerie van Volksgezondheid en andere verantwoordelijke instanties ten zeerste had aanbevolen om hoog-risicopathogenen te vernietigen om elk mogelijk verspreiden te voorkomen" [8]. Ondertussen herinnert de Chinese pers aan experimenten om insecten in cyborgs te veranderen om gewassen te bevruchten of te steriliseren (“Insect Allies program”).

Vergadering van deskundigen van de ministeries van Defensie en Volksgezondheid van de Verenigde Staten, Polen en Oekraïne, georganiseerd door de Hunter Biden and Christopher Heinz Vereniging in 1996.
Bron: Centrum voor Wetenschap en Technologie in Oekraïne

Deze militaire experimenten, wat ze ook mogen zijn, werden indirect uitgevoerd in opdracht van het National Medical Intelligence Center via het Defense Threat Reduction Agency (DTRA) en het Amerikaanse bedrijf Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP). Deze laatste werd opgericht door Hunter Biden en Christopher Heinz, respectievelijk zoon van president Joe Biden en schoonzoon van John Kerry [9]. Alle resultaten van dit onderzoek werden naar de militair-biologische laboratoria van Fort Detrick gestuurd, die ooit een leidende rol speelden in het blowapenprogramma van de VS.

Zoals de Chinese vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad opmerkte: "Alle informatie of aanwijzingen over militaire biologische activiteiten zouden grote aandacht moeten krijgen van de internationale gemeenschap (...) De Verenigde Staten zeggen dat zij voor transparantie zijn, en als zij van mening zijn dat de informatie onjuist is, hoeven zij alleen maar de relevante gegevens en opheldering te verschaffen, zodat de internationale gemeenschap er een besluit over kan nemen.

Volgens de VN hebben de VS regelmatig verslagen ingediend over hun biologische activiteiten in het kader van het Verdrag inzake het verbod op biologische wapens, terwijl Oekraïne dit nooit heeft gedaan [10].

Rusland heeft verschillende stappen ondernomen. Eerst vernietigde het zorgvuldig de containers van 26 van deze Oekraïense laboratoria (4 andere ontsnapten aan het Russische leger). Ten tweede heeft zij haar bondgenoten binnen de CSTO (Collective Security Treaty Organisation) verzocht na te gaan welke overeenkomsten zij eventueel met de VS hebben gesloten. Armenië en Kazachstan hebben dit onderzoek stopgezet. Tenslotte hebben de CSTO-leden alle buitenlands defensiepersoneel de toegang tot hun laboratoria ontzegd.

De directeur van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie, Rafael Grossi, heeft op het Forum van Davos onthuld dat Oekraïne over enorme hoeveelheden plutonium en verrijkt uranium beschikt.

Het militaire nucleaire programma van Oekraïne

Laten we nu overgaan tot het meest problematische deel van het verhaal, want dat is nog ernstiger. Bij de onafhankelijkheid erfden Wit-Rusland, Kazachstan en Oekraïne een groot deel van het kernwapensysteem van de Sovjet-Unie. Deze drie nieuwe staten ondertekenden in 1994 het Memorandum van Boedapest met de Verenigde Staten, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. De grote drie beloofden dat zij hun grenzen zouden beveiligen, terwijl de kleine drie beloofden al hun kernwapens aan Rusland over te dragen en zich aan het non-proliferatieverdrag voor atoomwapens te houden.

Naar dit memorandum wordt vaak verwezen door degenen die willen wijzen op de onbetrouwbaarheid van Rusland, dat het memorandum na ondertekening zou hebben geschonden. Dit is onjuist, aangezien in het memorandum is bepaald dat elk van de grote drie van zijn belofte van niet-inmenging wordt ontheven in geval van "zelfverdediging of anderszins overeenkomstig de bepalingen van het Handvest van de Verenigde Naties". Rusland heeft de Donbass-republieken officieel erkend nadat de Oekraïense staat weigerde zijn ondertekening van de akkoorden van Minsk na te komen en zijn leger de Donbass gedurende acht jaar heeft gebombardeerd.

Tussen 2014 en 2022 heeft Oekraïne viermaal om nieuwe onderhandelingen over het Memorandum van Boedapest verzocht. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Veiligheidsconferentie van München op 19 februari 2022 verklaarde president Volodymyr Selenskyj tenslotte: " Het is voor mij, als president, de eerste keer dat ik het doe. Maar Oekraïne en ik doen het voor de laatste keer. Ik geef het startsein voor overleg in het kader van het Memorandum van Boedapest. De minister van Buitenlandse Zaken is opgedragen ze bijeen te roepen. Indien deze niet opnieuw plaatsvinden of indien de resultaten ervan de veiligheid van ons land niet garanderen, zal Oekraïne het recht hebben te denken dat het Memorandum van Boedapest niet werkt en dat alle algemene besluiten van 1994 in twijfel zullen worden getrokken" [11].

Het in twijfel trekken van "alle wereldwijde beslissingen van 1994" kan niets anders betekenen dan het opnieuw in bezit nemen van kernwapens. Het standpunt van president Zelenski kan daarom als volgt worden samengevat: laten we hard optreden tegen de separatisten van de Donbass of we zullen ons nucleair-militaire programma hervatten. Er zij op gewezen dat de belangrijkste leiders van het Atlantisch Bondgenootschap in de zaal aanwezig of vertegenwoordigd waren. Toch heeft geen van hen geprotesteerd tegen de aankondiging van een schending van het Non-Proliferatieverdrag voor atoomwapens.

In een reactie op de toespraak zei de Russische president Vladimir Poetin: "Het enige wat [in Oekraïne] ontbreekt, is een systeem voor uraniumverrijking. Maar dit is een technische kwestie, en voor Oekraïne is het geen onoplosbaar probleem”.

De Russische inlichtingendiensten waren ervan op de hoogte dat Oekraïne een nucleair militair programma had. We weten niet precies wat ze wisten over dit programma.

Laurence Norman, de speciale gezant van de Wall Street Journal voor het Forum van Davos over het Iraanse nucleaire programma, heeft op Twitter melding gemaakt van de verklaring van Rafael Grossi over het nucleaire programma van Oekraïne, maar heeft er geen artikel over gepubliceerd. De informatie werd bevestigd door een andere journalist, ditmaal van de New York Times, ook alleen maar op Twitter

De Argentijnse Rafael Grossi, hoofd van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie, vertelde op 25 mei in het voorbijgaan aan het Forum van Davos dat Oekraïne 30 ton plutonium en 40 ton verrijkt uranium in zijn fabriek van Zaporizja had opgeslagen en dat zijn agentschap zich afvroeg wat daarvan was geworden.

De fabriek in Zaporizja was een van de doelwitten van het Russische leger, dat deze fabriek op de tweede dag van zijn speciale operatie op 26 februari heeft ingenomen. Tijdens een Russisch-Oekraïense schermutseling op 4 maart is brand ontstaan in een laboratorium ernaast. In die tijd werd het Russische leger ervan beschuldigd onverantwoordelijk te zijn. Het was duidelijk iets anders, zoals Moskou had uitgelegd. Rusland was begonnen met het overbrengen van deze brandstoffen en de Oekraïense speciale strijdkrachten probeerden dit te voorkomen.

Plutonium wordt verkocht voor tussen de $5.000 en $11.000 per gram. Als 30 ton tegen kostprijs wordt gekocht, is dat 150 miljard dollar waard. De prijs van uranium hangt af van de mate van verrijking. Bij minder dan 5% kan het alleen voor civiele doeleinden worden gebruikt en voor militair gebruik moet het ten minste 80% bedragen. Zonder de graad van verrijking te kennen, kan de prijs niet worden bepaald. De Russische inbeslagneming van deze ongedocumenteerde voorraad compenseert waarschijnlijk alle sancties die hen zijn opgelegd.

De informatie waarover wij beschikken doet verschillende vragen rijzen: sinds wanneer bezit Oekraïne, dat al zijn Sovjetvoorraden aan Rusland had afgestaan, deze stoffen? Waar komen ze vandaan en wie heeft ze betaald? En, wat is het verrijkingsniveau van het uranium en wie heeft het verrijkt?

Aan deze vragen voegt de Russische pers een andere toe: hoe betrouwbaar is het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie, dat deze informatie tot vorige week geheim hield?

In het licht van deze elementen moet de gangbare beschuldiging dat Rusland verantwoordelijk is voor deze oorlog, worden herzien.

Vertaling
openbaararchief.nl

[1Israël verbijsterd door Oekraïense neonazi’s”, door Thierry Meyssan, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 8 maart 2022.

[2Rusland verklaart de oorlog aan de Straussianen”, door Thierry Meyssan, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 8 maart 2022.

[3John McCain, Conductor of the "Arab Spring" and the Caliph”, by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 18 August 2014. “John McCain admitted he is regular contact with Islamic State”, Voltaire Network, 20 November 2014.

[4Overextending and Unbalancing Russia, James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams, Rand Corporation, April 2019. Voir aussi les détails du plan dans Extending Russia : Competing from Advantageous Ground, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz & Brent Williams, Rand Corporation, May 25, 2019.

[5De alliantie van MI6, de CIA en het Banderisme”,“Oekraïne: de Tweede Wereldoorlog wordt voortgezet”, door Thierry Meyssan, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 12 en 26 april 2022.

[6"Security Council, 8991st meeting", United Nations S/PV.8991, 11 March 2022.

[8«EXCLUSIVE: WHO says it advised Ukraine to destroy pathogens in health labs to prevent disease spread», Jennifer Rigby & Jonathan Landay, Reuters, March 11, 2022.

[11Speech by Volodymyr Zelenskyy at the 58th Munich Security Conference”, by Volodymyr Zelensky, Voltaire Network, 19 February 2022.