Voltaire Netwerk

Onmogelijke opgave voor de EU, niet voor de NAVO

De door de NAVO georkestreerde mediacampagne om de vluchtelingen die in de Middellandse Zee verdrinken te hulp te komen is slechts het voorspel van een militaire ingreep in Libië. De vluchtelingen zijn hier alleen alibi’s waar de de geallieerden heel weinig mee op hebben, en er zal geen sprake meer zijn van migranten die vanaf Turkije inschepen.

| Rome (Italië)
+
JPEG - 32.2 kB

« Identificatie, vangst en systematische vernietiging van de vaartuigen gebruikt door de mensenhandelaars, ontmanteling van hun vervoersnetwerk, vastlegging van hun bezittingen » :

dat is de taak van het EVDB (Europees Veiligheids- en Defensiebeleid) waar de Hoge vertegenwoordigster van de Europese Unie, Frederica Mogherini, mee is belast. Een heel duidelijke taak, het gaat er alleen nog om hoe die te verwerkelijken. De vergelijking met andere missies, zoals de officieel tegen de zeeroverij in de hoorn van Afrika gerichte Operatie Atalanta, waar de Italiaanse militaire vloot aan meewerkt, is ongegrond: in de Indische Oceaan gaat het erom beweeglijke vaartuigen bemand door enkele gewapende piraten te verhinderen koopvaardijschepen te enteren; in het Middellandse Zee gaat het erom vaartuigen in de Libische havens te zoeken en te vernietigen voordat ze vertrekken, of ze aan te houden als ze al op zee zijn.

◆ Eerste probleem: hoe kan men in een haven onderscheid maken tussen schepen van smokkelaars en handel-, transport- en vissersschepen?
◆ Tweede probleem: aangenomen dat men in een haven per drone of satelliet een schip van mensensmokkelaars identificeert, hoe die te vernietigen? Met een gewapende drone (zoals die waarmee de VS een Italiaanse ontwikkelingshelper in Pakistan heeft gedood) of met een jachtbommenwerper Eurofighter Typhoon, die een slachting zal aanrichten? Of met een ’s-nachts per onderzeeër afgezet commando die dan een conflict met één of andere gewapende militie moet uitvechten? En als het schip geladen met vluchtelingen zee kiest, hoe kan men dat dan met een oorlogsschip blokkeren zonder nogeens een slachting aan te richten?
◆ Derde probleem: hoe het net van mensensmokkelaars te ontmantelen zonder een militaire strijdmacht naar Libië te zenden? Als deze problemen niet worden opgehelderd zal de EVDB-operatie, die daverend van start gaat, tot mislukken gedoemd zijn, zoals in de film « Armata Brancaleone ».

Tenzij dat nu juist de reden is waarom zij van start is gegaan. Als de EVDB-operatie verzandt, staat de NAVO klaar de Europese Unie te hulp te snellen. In februari heeft de Secretaris-Generaal van de NAVO Jens Stoltenberg gewaarschuwd dat « de verslechtering van de situatie in Libië tot nieuwe bedreigingen voor de Europese veiligheid kan leiden » en dat « de NAVO gereed moet zijn elke bondgenoot tegen deze bedreigingen te verdedigen ». Daarom heeft hij aangekondigd dat van 2016 af het nieuwe AGS systeem op de grond gebaseerd bewakingssysteem te Sigonella US-Luchtmacht basis op Sicilië in werking zal treden die, met "Gobal Hawk"-drones en andere apparaten een enorm gebied zal kunnen bewaken, van Noord Afrika tot het Midden-Oosten, ter ondersteuning van de NAVO-operaties, met name die van zijn "Counter-attack force". De eerste toetssteen zal Libië zijn, waar, zegt Stoltenberg, « de situatie niet meer onder controle is » (hij vergeet de oorlog waarmee de NAVO de Libische Staat heeft verwoest), maar waar de NAVO bereid is de Libische autoriteiten te steunen ».

Zo vormt de EVDB-operatie een passe-partout voor weer een door de NAVO geleide operatie: een directe militaire interventie in Libië, die wordt voorbereid met de manipulatie van het massagraf van de vluchtelingen in de Middellandse Zee opdat de publieke opinie er achter gaat staan. Waarom niet in de vorm van een invasie, in mondovisie, van ontwikkelingshelpers en humanitair personeel voor een « buitengewoon humanitair initiatief » die, gezien de in het land heersende chaos, onder « bescherming » van militairen zal moeten geschieden. Met het werkelijke doel in Libië een bruggenhoofd te bouwen door de bezetting van de belangrijkste kustgebieden, niet alleen voor hun energiebronnen, maar ook voor hun geografische ligging op de kruising tussen de Middellandse Zee, Afrika en het Midden-Oosten.

Vertaling
Bart Ero

Bron
Il Manifesto (Italië)

Artikelen onder de Creative Commons licentie

U kunt de artikelen van het Voltaire Netwerk vrij reproduceren op voorwaarde de bron te vermelden en ze niet te veranderen noch ze voor commerciële doeleinden te gebruiken (licentie CC-BY-NC-ND)

Het Voltaire Netwerk ondersteunen

U gebruikt deze site waar uw kwaliteits-analyses vindt die u helpen uw opvatting van de wereld te smeden. Deze site kan zonder uw financiële steun niet voortbestaan.
Helpt ons met een bijdrage.

Hoe aan het Voltaire Netwerk deel te nemen ?

De animators van het netwerk zijn allen vrijwilligers.
- Vertalers op beroepsniveau: u kunt aan het vertalen van de artikelen deelnemen.