Fransa, 7 ila 9 Aralık 2016 tarihlerinde, 4ncü Açık Yönetim Ortaklığı (Open Government Partnership) zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirveye 70 devlet katıldı.

Bu kurum, Obama yönetiminin en önemli reformu olan ve 2009 yılında, birinci görev döneminin ilk günü başlatılan Açık Yönetim Girişimi (Open Gorvernment Initiative) sonucunda ortaya çıkmıştır.

Georges Soros’a bağlı vakıfların desteklediği filozof Karl Popper’in ilkelerini uygulayan bu girişim, aşağıda belirtilen hedeflere sahip:
 Demokratik hükümetlerin şeffaflığına özen göstermek;
 Yurttaşların STK’lar –Parlamentolar değil- aracılığıyla karar alma süreçlerine katılımını sağlamak.

Hükümetlerarası örgüt kurulurken bunların dışında iki hedef daha eklenmiştir:
 Yolsuzlukla mücadele –kayıtlı lobiler tarafından üstlenildiği durumlar hariç-;
 Yeni teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmak.

Open Government Partnership, 2011 yılında Dışişleri Bakanı Hillary Clinton tarafından başlatıldı. Bu hükümetlerarası örgüt, kendi ilkelerini uygulayarak birçok STK’yi hem tartışmalarına hem de yönetimine ortak ediyor. Örgütün başkanlığını halen Fransa ve Demokratların kurduğu ve BM’yi baypas ederek ekoloji piyasasını desteklemeyi hedefleyen ABD’li bir oluşum olan World Resources Institute yürütüyor. Eski Başkan Yardımcısı Al Gore bu STK’yı kullanarak iklim değişikliklerine insanların neden olduğu teorisini halka yaymıştı [1].

Open Government Partnership önce şirket vakıfları (Georges Soros’un Open Society’i, Ukrayna’daki darbeye fazlasıyla bulaşmış olan Omidyar Network, William and Flora Hewlett Foundation, CİA’nin geleneksel ortağı Ford Foundation) ve üye Devletler tarafından finanse edildi.

Örgütün beş yıl süren varlığının sonucunda herkes, Barack Obama’nın taahhütlerinin ve Başkanlık kararnamelerinin tersine, ABD’nin hiçbir zaman bu kadar saydamlıktan yoksun, yolsuzluğa batmış ve sonuçta kapalı olmadığı tespitini yapabilir. Buna karşın, diğer üye devletler sözde herkesin yararı için, ama gerçekte sadece akredite « STK » ve şirket vakıflarının çıkarına zayıflamak zorunda bırakıldılar.

Çeviri
Osman Soysal

[1« 1982-1996 : L’écologie de marché », par Thierry Meyssan, Оdnako (Russie), Réseau Voltaire, 22 avril 2010.