ولترشبکه

داعش اعلام کرد تمام قبطی ها را قتل عام می کند

+

در تاریخ ۱۹ ماه فوریه ۲۰۱۷ ، داعش در ویدئویی اعلام کرد که تمامی مسیحیان مصر را قتل عام می کند .

در ۱۱ ماه دسامبر ۲۰۱۶ ، به کلیسای جامع قبطی مارکوس مقدس سوقصد نمود ، که طی آن ۲۸ تن از مومنین کشته شدند . بمب گذار انتحاری ، ابو عبدالله ال- مصری ( عکس بالا ) ،در ویدئوی داعش حضور دارد .

قبطی ها بزرگترین جماعت مسیحی خاور میانه را تشکیل می دهند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.