در تاریخ ۱۹ ماه فوریه ۲۰۱۷ ، داعش در ویدئویی اعلام کرد که تمامی مسیحیان مصر را قتل عام می کند .

در ۱۱ ماه دسامبر ۲۰۱۶ ، به کلیسای جامع قبطی مارکوس مقدس سوقصد نمود ، که طی آن ۲۸ تن از مومنین کشته شدند . بمب گذار انتحاری ، ابو عبدالله ال- مصری ( عکس بالا ) ،در ویدئوی داعش حضور دارد .

قبطی ها بزرگترین جماعت مسیحی خاور میانه را تشکیل می دهند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian