چهارشنبه ۷ ماه ژوئن ۲۰۱۷ ، عناصر جهادی در آن واحد مجلس ایران و حرم امام خمینی (ره)(که محل آن خارج از تهران و در آرامگاه شهدا واقع شده ) ، مورد حملات خود قرار دادند . گروه سومی از این عناصر در منطقه ی دیگری از تهران ، قبل از انجام عملیات متلاشی شدند .

دو نفر از این عناصر در ساختمان مجلس و دو نفر دیگر در صحن حرم با انفجار انتحاری خود را نابود ساختند .

داعش مسئولیت این دو عملیات بی سابقه را به عهده گرفته .

در خاور میانه میان جناح های حاضر در صحنه ائتلافی در حال شکل گرفتن می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian