بنا بر خبرگذاری The Atlantic ، هیلاری کلینتون ، وزیر امور خارجه ی سابق ایالات متحده ، به زودی ممکن است به سمت کشیش متودیست منتصب شود ؛ او این پروژه را از سال ۱۹۹۴ دنبال کرده [1].

همانگونه که ما پیش از این گفته ایم ، هیلاری کلینتون ، عضو شبکه ی The Family می باشد، این گروه که برای عبادت گرد هم می آیند ، شامل کلیه ی مدیران ارشد دولتی ایالات متحده از زمان جنگ دوم جهانی و بسیاری از مدیران کشورهای خارجه می باشند .

در همین راستا ، ما به تحلیل دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ پرداختیم ، که در آن آخرین تلاش کالوانیست ها برای ابقای سلطه ی ایدئولوژیک خود در جامعه ی آمریکا بوده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1Hillary Wants to Preach”, Emma Green, The Atlantic, August 6, 2017.