بنا به گفته ی کمیته ی ضد تروریستی سازمان ملل و کیریات عمروف ، نماینده ی دائم قزاقستان، داعش در حال جابجایی منابعی مالی و نفرات خود به سوی جنوب شرقی آسیا می باشد . [1]

در حال حاضر میانمار ، تایلند و کامبوج با بحران های سیاسی مواجه می باشند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian