دولت نارندرا مودی اظهار داشت ، هند در طرح گفتمان امنیتی چهارسویه
شرکت نخواهد کرد .QSD - Quads

این پروژه توسط دولت بوش پسر طراحی شده بود .این طرح عبارت بود از متحد ساختن ژاپن ، استرالیا و هند برای برخورد با نفوذ چین در اقیانوس آرام . این طرح پس از آنکه پرزیدنت چی پروژه ی ٬٬ جاده ی ابریشم ٬٬ را مطرح کرد ، در سال ۲۰۱۰ شکست خورد . استرالیا در آن زمان ترجیح داده بود تا بخاطر مسائل امنیتی با بیجینگ همکاری خود را ادامه دهد . در سال ۲۰۱۷ طرح ( ک و آ د س ) بار دیگر به علت تغییراتی که در دولت کانبرا اتفاق افتاد مطرح شد .

نخست وزیر استرالیا مالکوم تورنبول در تاریخ ۲۴ فوریه ی ۲۰۱۸ به کاخ سفید آمد تا بار دیگر این طرح را احیا کند . در ۳۰ ماه مه ، وزیر دفاع ایالات متحده جیم متیس ،
تغییر نام داد .US IndoPaComفرماندهی ایالات متحده را در اقیانوس آرام به صورت
تا شاید با هند بتواند زبان مشترکی پیدا کند .

با این حال ، پروژه ی استقرار پایگاه های دریایی در اقیانوس آرام در ساحل هند ، به نظر می رسد غیر قابل اجرا باشد . دهلی نو ، مناظره ی لفظی ضد چینی هندو ها را کنار . و به استراتژی جنبش عدم تعهد که توسط حزب کنگره حمایت BJP Modiگذاشته
می شود ، پیوسته .

و به این صورت او حاضر نشده در طرح ضد چینی پنتاگون شرکت کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian