در کادر توافق آشتی ، ارتش عرب سوریه نیروهای جدیدی به وجود آورده تا بتواند در آن اعضای ارتش آزاد سوریه را جای دهد : و آن ارتش اقوام و طوایف می باشد .این ارتش توسط شیخ عبدالعزیز الرفاعی ( در مرکز تصویر ) هدایت خواهد شد .

ارتش آزاد سوریه در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۱ توسط دولت فرانسه تشکیل شد . رهبری آن به ظاهر توسط کلنل ریاض ال اسد ( که نسبتی با خانواده ی بشار اسد ندارد ) صورت گرفت ، و اعضای آن شامل نظامیان فراری ارتش عرب سوریه بودند که از اوامر رژیم سرپیچی می کردند . پرچم ارتش آزاد سوریه ، همان پرچم دوران استثمار فرانسه می باشد ، که در ابتدای دوران استقلال به کار گرفته می شد . سازمان های امنیتی غربی ااز آنجایی که نتوانستند ارتشیان فراری را شناسایی کنند ، از عناصر جهادی کشور لیبی که توسط آنها معمر قزافی را از قدرت انداختند ، به سراغ این نظامیان شتافتند . در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ ،‌ نماینده ی ویژه ی بن کی مون و مدیر سابق سازمان عفو بین الملل که یان مارتن نام داشت ،انتقال کشتی همراه با ۱۵۰۰ عنصر جهادی القاعده را به سمت ترکیه را به عهده گرفت . آنها تحت فرمان عبدالحکیم بالحج (رهبر شماره ی ۳ القاعده) و مهدی ال هراتی ( رهبر سابق کشتی آزادی برای غزه )قرار گرفتند . که پس از رسیدن به ترکیه ، توسط اتوبوسی که م آی تی ( سرویس های مخفی ترک ) آن را هدایت می کرد به جبل الزاویه در سوریه فرستاده شدند ، و در آنجا دهکده ی شورشیان را تشکیل دادند که تصویر آن برای مخاطبین غربی بسیار تحسین آمیز به نظر می آمد.

از ماه ژوئیه ۲۰۱۲ ، ارتش آزادی بخش سوریه ، از میان جنگندگان سوریه افرادی را استخدام نمود که از میان طوایف انتخاب می شدند . در سال ۲۰۱۳ یکی از رهبران آن با نام خالد الحامد ، ویدیویی را منتشر نمود که در آن او را در حال خوردن قلب سرباز ارتش عرب سوریه مشاهده می کنند و در آن اعلام می کند که برای تمام علویان این سرنوشت محتوم می باشد . در سال ۲۰۱۵ ، ارتش آزادی بخش سوریه ، از میان رفت و ترکیه نماد و علائم آن را برای استخدام بعضی از جنگندگان به کار بست.

بر خلاف ادعای مطبوعات غربی ، ارتش آزادی بخش سوریه هرگز تمایلی به دموکراسی نداشته و هیچ گاه نیز از وجود ادیان مختلف در سوریه حمایت نکرده است .

مطابق با گذارش ال وطن ، ۱۶۰ عضو بریگاد های ال-عمری ارتش آزادی بخش سوریه ، بلافاصله به ارتش قبایل و طوایف پیوسته اند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian