ولترشبکه

ارتش عرب سوریه نیروی جدیدی به وجود آورده تا برای جنگنجویان عفودر نظر گرفته شود ASL

+

در کادر توافق آشتی ، ارتش عرب سوریه نیروهای جدیدی به وجود آورده تا بتواند در آن اعضای ارتش آزاد سوریه را جای دهد : و آن ارتش اقوام و طوایف می باشد .این ارتش توسط شیخ عبدالعزیز الرفاعی ( در مرکز تصویر ) هدایت خواهد شد .

ارتش آزاد سوریه در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۱ توسط دولت فرانسه تشکیل شد . رهبری آن به ظاهر توسط کلنل ریاض ال اسد ( که نسبتی با خانواده ی بشار اسد ندارد ) صورت گرفت ، و اعضای آن شامل نظامیان فراری ارتش عرب سوریه بودند که از اوامر رژیم سرپیچی می کردند . پرچم ارتش آزاد سوریه ، همان پرچم دوران استثمار فرانسه می باشد ، که در ابتدای دوران استقلال به کار گرفته می شد . سازمان های امنیتی غربی ااز آنجایی که نتوانستند ارتشیان فراری را شناسایی کنند ، از عناصر جهادی کشور لیبی که توسط آنها معمر قزافی را از قدرت انداختند ، به سراغ این نظامیان شتافتند . در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ ،‌ نماینده ی ویژه ی بن کی مون و مدیر سابق سازمان عفو بین الملل که یان مارتن نام داشت ،انتقال کشتی همراه با ۱۵۰۰ عنصر جهادی القاعده را به سمت ترکیه را به عهده گرفت . آنها تحت فرمان عبدالحکیم بالحج (رهبر شماره ی ۳ القاعده) و مهدی ال هراتی ( رهبر سابق کشتی آزادی برای غزه )قرار گرفتند . که پس از رسیدن به ترکیه ، توسط اتوبوسی که م آی تی ( سرویس های مخفی ترک ) آن را هدایت می کرد به جبل الزاویه در سوریه فرستاده شدند ، و در آنجا دهکده ی شورشیان را تشکیل دادند که تصویر آن برای مخاطبین غربی بسیار تحسین آمیز به نظر می آمد.

از ماه ژوئیه ۲۰۱۲ ، ارتش آزادی بخش سوریه ، از میان جنگندگان سوریه افرادی را استخدام نمود که از میان طوایف انتخاب می شدند . در سال ۲۰۱۳ یکی از رهبران آن با نام خالد الحامد ، ویدیویی را منتشر نمود که در آن او را در حال خوردن قلب سرباز ارتش عرب سوریه مشاهده می کنند و در آن اعلام می کند که برای تمام علویان این سرنوشت محتوم می باشد . در سال ۲۰۱۵ ، ارتش آزادی بخش سوریه ، از میان رفت و ترکیه نماد و علائم آن را برای استخدام بعضی از جنگندگان به کار بست.

بر خلاف ادعای مطبوعات غربی ، ارتش آزادی بخش سوریه هرگز تمایلی به دموکراسی نداشته و هیچ گاه نیز از وجود ادیان مختلف در سوریه حمایت نکرده است .

مطابق با گذارش ال وطن ، ۱۶۰ عضو بریگاد های ال-عمری ارتش آزادی بخش سوریه ، بلافاصله به ارتش قبایل و طوایف پیوسته اند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.