Başkan Donald Trump, Dina Powell’in yerine ulusal güvenlik danışman yardımcısı olarak Nadia Schadlow’ı atamaya hazırlanıyor.

Schadlow hükümet çevrelerinde hiçbir zaman yer almamış bir araştırmacıdır. Uzun yıllardır General McMaster’e yakın duran Schadlow, Başkan Trump’ın Stratejisi’ni [1] kaleme almak üzere Ulusal Güvenlik Konseyine katıldı.

Geçtiğimiz Haziran ayında, terörizmin manipülasyonu taraftarları ve onların rakipleri arasındaki tartışmaya tanık olduğumuz Bilderberg Grubu toplantısında General McMaster’e eşlik etti [2]. Aspen Security Group üyelerine Başkan Trump’ın Stratejisi’nin sunumunu gerçekleştirdi.

Yakın zamanda War and the art of governance: consolidating combat success into political victory (Savaş ve yönetişim sanatı: savaşta kazanılan zaferi siyasi zafer olarak pekiştirmek) adlı aynı zamanda hem realpolitik’e, hem de mağlup ülkelerin kurumlarının yaratılmasında orduların sorumluluğunu savunduğu bir kitabı yayınlandı. Her ne kadar Avrupa’yı Ortadoğu’dan daha iyi bilse de, Nadia Schadlow Pentagon’u Cevrowski-Barnett stratejisi nedeniyle yıkılan devlet ve toplumların yeniden örgütlenmesine yönlendirebilir.

Çeviri
Osman Soysal

[1« Donald Trump’ın NSS’si », yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı, 29 Aralık 2017.

[2« Bilderberg 2017 toplantısında hesaplaşma », yazan Thierry Meyssan, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı, 6 Haziran 2017.