ولترشبکه

نخست وزیر عراق کمیسیون انتخاباتی را مقصر شمرد

+

حیدر عبادی نخست وزیر عراق ، از وجود بی قاعدگی در انتخابات خبر داد .

در جعل آرای الکترونیکی که از خارج اعمال IHECاو اعضای کمیسیون عالی انتخابات مستقل را می شد مقصر دانست .

او اعلام کرد به اعضای این کمیسیون اجازه ی خروج از عراق را نمی دهد ، تا زمانی که قانون در برابر آنها وارد عمل شود .

کمیسیون انتخاباتی نیز نتایج هزاران صندوق رای گیری را منحل کرد .

حیدر عبادی زمانی به قدرت رسید که کارزار بین المللی وارد عمل شد تا نخست وزیر نوری ملکی استعفا دهد . در رای گیری اخیر نیز ، حزب ائتلاف ملی روحانی شیعه مقتدا صدر و حزب کمونیست توانست بیشترین رای را به خود اختصاص دهد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.