حیدر عبادی نخست وزیر عراق ، از وجود بی قاعدگی در انتخابات خبر داد .

در جعل آرای الکترونیکی که از خارج اعمال IHECاو اعضای کمیسیون عالی انتخابات مستقل را
می شد مقصر دانست .

او اعلام کرد به اعضای این کمیسیون اجازه ی خروج از عراق را نمی دهد ، تا زمانی که قانون در برابر آنها وارد عمل شود .

کمیسیون انتخاباتی نیز نتایج هزاران صندوق رای گیری را منحل کرد .

حیدر عبادی زمانی به قدرت رسید که کارزار بین المللی وارد عمل شد تا نخست وزیر نوری ملکی استعفا دهد . در رای گیری اخیر نیز ، حزب ائتلاف ملی روحانی شیعه مقتدا صدر و حزب کمونیست توانست بیشترین رای را به خود اختصاص دهد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian