توافقی میان واشنگتن و تهران برای به قدرت رساندن مصطفی ال کاظمی یکی از قاتلین سردار سلیمانی ، در عراق صورت گرفت .

مصطفی ال کاظمی دارای تابعیت انگلیسی عراقی می باشد و از نزدیکان سازمان سیا به حساب می آید . او توسط واشنگتن دولت احمد شلبی را برای از میان برداشتن صدام حسین در خارج از این کشور تشکیل داد . او همچنین از نزدیکان دولت عربستان سعودی و ولیعهد این کشور می باشد . محمد بن سلمان نخستین کسی بود که از یک کشور خارجی به او تبریک گفت . اومدتی خبرنگار مجله ی ال مونیتور بوده سپس مدیر اطلاعات عراق گردید . او در سال ۲۰۲۰ جزو گروهی بود که در قتل سردار سلیمانی و مقام دوم هشد الشعبی ابو مهدی ال موهندس نقش داشته است .(ملیشیای عراق نزدیک به ایران )

ژنرال قاسم سلیمانی به صورت مهره ی اصلی شکست داعش در منطقه به حساب می آمده . مرگ او به صورت یک تراژدی برای ملت ایران بوده و تمام کسانی که از دست داعش در خاور میانه به تنگ آمده بودند . رهبر انقلاب ایران ،آیت الله خامنه ای ، و رهبر حزب الله لبنان حسن نصر الله ، از مرگ او بسیار گریستند . اما جای تعجب است که رئيس دولت ایران شیخ حسن روحانی قاسم سلیمانی را به صورت رقیب جدی سیاسی خود می پنداشت . به نظر می رسد توافقی ضمنی برای قتل او وجود داشته .

در هر حال به قدرت رسیدن مصطفی ال کاظمی نشان می دهد :

یک – ایالات متحده و دولت ایران از سال ۲۰۰۳ بر دولت عراق نظارت دارند

دو-به قتل رساندن سردار سلیمانی به صورت انتقام گیری خاصی به حساب نیامده بلکه نوعی دعوت به نظم بوده است . مرگ سردار سلیمانی چند هفته پس از مرگ ابو بکر بغدادی اتفاق افتاد و این نشان از به دست گرفتن منطقه ی خاور میانه توسط دونالد ترامپ می باشد .