ناوگان جنگی اوکراین در ۲۵ ماه نوامبر ۲۰۱۸ ، تعمداََ به حریم دریایی روسیه در کریمه تجاوز کرد.

Berdyansk- Nikopol , Yani-Kapouروسیه با مشاهده ی ناوهای جنگی
در آبهای ساحلی خود ، آنرا به صورت یک عمل خصمانه قلمداد نمود . شورای امنیت و دفاع اوکراین به پرزیدنت پترو پاراشنکو پیشنهاد دادند تا به مدت ۶۰ روز حکومت نظامی اعلام کند . شورای امنیت سازمان ملل به درخواست دو طرف درگیر ، نشست فوری برگذار نمود.

اوکراین الحاق کریمه به فدراسیون روسیه را پس از رفراندوم تعیین تکلیف شهروندان در سال ۲۰۱۴ به رسمیت نمی شناسد . از این رو اعتقاد دارد کلیه ی بخش های زمینی و دریایی کریمه به این کشور تعلق دارند . پس از بازگشایی پل روسیه میان دو ساحل تنگه ی کرتش ، نیروی دریایی اوکراین نظامیان خود را در دریای آزوو مستقر نمود ، و باقی نیروی دریایی خود را به این منطقه منتقل کرد .

روسیه ، کودتای شهر کیو را که توسط ایالات متحده برای تحکیم نیروهای نازی صورت گرفت به رسمیت نمی شناسد . از آنجاییکه شورش گران علیه اقلیت های روسی در اوکراین عملیات گسترده ای را آغاز نمودند ، فدراسیون روسیه تشکیل رفراندوم برای تعیین تکلیف کریمه را برگزار نمود . روسیه در ارتباط با جدایی طلبان دونباس موضع خود را هنوز اعلام نکرده است ، و مبارزات در این منطقه همچنان ادامه دارد .

مسکو در برابر محاصره ی شبهه جزیره ی کریمه توسط اوکراین ، پلی میان دو کناره ی تنگه ی کرتش تاسیس کرده . در برابر محاصره ی نظامی اوکراین در دریایی آزوو ،
کلیه ی کشتی های باربری روسی و اوکراینی را که از کانال کرتش-انکال عبور FSB
می کنند تحت نظر و تجسس قرار می دهد . این تجسس حدود ۳ ساعت به طول می انجامد ، و حتا تا ۳۶ ساعت نیز ادامه داشته است ، این موضوع باعث به وجود آمدن بی نظمی در بنادر بردیانسک و ماریوپول اوکراین و بنادر روسی شده است .

در ۲۱ ماه نوامبر ، روسیه اعلامیه ای منتشر ساخت که در آن از عواقب محاصره ی نظامی دریای آزوو هشدار داد
 [1]

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« Déclaration de la Russie à propos de la mer d’Azov », Réseau Voltaire, 21 novembre 2018.