ولترشبکه

ناوگان دریایی اوکراین به حریم دریایی روسیه تجاوز کرد

+

ناوگان جنگی اوکراین در ۲۵ ماه نوامبر ۲۰۱۸ ، تعمداََ به حریم دریایی روسیه در کریمه تجاوز کرد.

Berdyansk- Nikopol , Yani-Kapouروسیه با مشاهده ی ناوهای جنگی در آبهای ساحلی خود ، آنرا به صورت یک عمل خصمانه قلمداد نمود . شورای امنیت و دفاع اوکراین به پرزیدنت پترو پاراشنکو پیشنهاد دادند تا به مدت ۶۰ روز حکومت نظامی اعلام کند . شورای امنیت سازمان ملل به درخواست دو طرف درگیر ، نشست فوری برگذار نمود.

اوکراین الحاق کریمه به فدراسیون روسیه را پس از رفراندوم تعیین تکلیف شهروندان در سال ۲۰۱۴ به رسمیت نمی شناسد . از این رو اعتقاد دارد کلیه ی بخش های زمینی و دریایی کریمه به این کشور تعلق دارند . پس از بازگشایی پل روسیه میان دو ساحل تنگه ی کرتش ، نیروی دریایی اوکراین نظامیان خود را در دریای آزوو مستقر نمود ، و باقی نیروی دریایی خود را به این منطقه منتقل کرد .

روسیه ، کودتای شهر کیو را که توسط ایالات متحده برای تحکیم نیروهای نازی صورت گرفت به رسمیت نمی شناسد . از آنجاییکه شورش گران علیه اقلیت های روسی در اوکراین عملیات گسترده ای را آغاز نمودند ، فدراسیون روسیه تشکیل رفراندوم برای تعیین تکلیف کریمه را برگزار نمود . روسیه در ارتباط با جدایی طلبان دونباس موضع خود را هنوز اعلام نکرده است ، و مبارزات در این منطقه همچنان ادامه دارد .

مسکو در برابر محاصره ی شبهه جزیره ی کریمه توسط اوکراین ، پلی میان دو کناره ی تنگه ی کرتش تاسیس کرده . در برابر محاصره ی نظامی اوکراین در دریایی آزوو ، کلیه ی کشتی های باربری روسی و اوکراینی را که از کانال کرتش-انکال عبور FSB می کنند تحت نظر و تجسس قرار می دهد . این تجسس حدود ۳ ساعت به طول می انجامد ، و حتا تا ۳۶ ساعت نیز ادامه داشته است ، این موضوع باعث به وجود آمدن بی نظمی در بنادر بردیانسک و ماریوپول اوکراین و بنادر روسی شده است .

در ۲۱ ماه نوامبر ، روسیه اعلامیه ای منتشر ساخت که در آن از عواقب محاصره ی نظامی دریای آزوو هشدار داد  [1]

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] « Déclaration de la Russie à propos de la mer d’Azov », Réseau Voltaire, 21 novembre 2018.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.