به طور حتم سازمان ناتو پس از عقب نشینی سنت کوم ( مقر فرماندهی ایالات متحده در خاور میانه ) در جهان عرب سرمایه گذاری خواهد کرد . همچنین آلمان خواهد توانست مدیریت این اتحادیه را به عهده بگیرد.

جنس الستولبرگ مدیر سازمان امیدوار است تا:
 :سازمان ناتو در تونس مستقر شود و جنگ لیبی به طور بی پایان ادامه یابد .
 :استقرار سازمان ناتو در عراق و اردن ، تا جنگ سوریه به طور بی پایان ادامه یابد

در اول ماه فوریه ۲۰۲۰ ، ترکیه که عضو ناتو می باشد به طور ناگهانی به این سازمان نزدیک شد و خود را با روسیه و سوریه درگیر نمود . همچنین انتقال عناصر جهادی سوریه را به سمت لیبی از سوی تونس آغاز نمود .

در ۱۲ ماه فوریه ۲۰۲۰ ، وزرای دفاع سازمان ناتو تصمیم گرفتند تا در ابتدا ماموریت محافظت خود را در عراق تحکیم بخشند ، با وجود آنکه پارلمان عراق از کلیه ی نظامیان خارجی خود خواسته تا از خاک عراق بیرون بروند .

جنس استولتنبرگ این طرح را از شش ماه پیش آغاز کرده است . او در بروکسل از پادشاه اردن ( تصویر بالا ) و وزیر امور خارجه ی تونس ملاقات داشته است.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian