رادیو شام اعلام کرد : ایالات متحده از تکنیک بالن های آتش زا برای نابودی دشت های کشاورزی جنوب
سوریه استفاده می کند ، همانطور که در فلسطین عمل کرده است .

در اول ماه ژوئن ۲۰۲۰ ، بالن های آتش زا دشت های کشاورزی بیشماری را در سهوا بلاته و رسس ( در جنوب سویدا ) نابود ساخت .

پس از خرابکاری شبکه های لوله های نفتی برون ساحلی را در مرکز برق رسانی در سوریه ، ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا می خواهند مردم سوریه را به گرسنگی بکشانند و اینگونه آنها را محاصره نمایند . هر گونه صادرات مواد غذایی از واشنگتن و بروکسل به طرف سوریه ممنوع می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian