چنانچه منابع انرژی به لبنان نرسد این کشور در حال فروپاشی مطلق خواهد بود .
برق در لبنان تنها دو ساعت فعال است و دارندگان ژنراتور به خاطر نداشتن سوخت قادر به استفاده از آن نمی باشند . آهسته ، تمام کارخانجات کوچک و به زودی بیمارستان ها بسته خواهند شد . شهروندان به سمت ایستگاه های بنزین هجوم می برند اما در این ایستگاه ها خبری از سوخت نمی باشد .

در برابر این فاجعه ، دولت که دیگر حاکمیتی ندارد نمی تواند عکس العمل نشان دهد . هر کس به نوبه ی خود به دنبال راه حل می گردد . بازرگانان شیعه ، و اعضای حزب الله از ایران نفت خریداری کردند . حسن نصرالله اعلام کرد یک کشتی از ایران به سمت لبنان در حرکت است .

این راه حل در واقع دور زدن تحریمات بین الملل وحقوق واردات لبنان توسط ایران می باشد . نخست وزیر لبنان سعد حریری ( حزب آینده ) این عمل کرد را خطرناک اعلام کرد و سمیر جعجع ( نیروی نظامی لبنان ) خبر از اشغال حاکمیت توسط حزب الله را می دهد

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian