شرکت برق عمومی لبنان ( ای دی ال ) میزان تولید خود را پایین آورد (در حال حاضر شش ساعت ). این شرکت اعلام کرد به علت نبود امکانات ، پس از ۲۲ ماه ژوئن ۲۰۲۱ کلیه ی فعالیت های خود را پایان خواهد داد .

روی جمعه ۱۴ ماه مه ۲۰۲۱، کشتی مرکزی زوک و ژییه ترکیه فعالیت خود را متوقف ساختند . آنها ۱۸ ماه حقوق دریافت نکرده بودند و دادستان بیروت آنها را برای تحقیق و فساد توقیف کرده بود . شرکت ( ای دی ال) مبلغ ۱۸۰ میلیون دلار به موسسه ی ترک کارپاورشیپ بدهکار می باشد .

مراکز تولید برق لبنان دیگر پولی برای پرداخت سوخت در اختیار ندارند . مجلس این کشور قانون ۲۱۵/۲۰۲۱ را لغو کرده که برای تامین سوخت دولت قادر به دریافت پول از صندوق بانک مرکزی بوده است .

در ۲۲ ماه ژوئن آسانسورها در لبنان از کار خواهند افتاد . همچنین دستگاه های تهویه ی هوا . دیگر امکان شارژ مجدد تلفن های همراه وجود نخواهد داشت و نمی توان با کامپیوتر کار کرد.

با این وجود زخیره ی کوچکی برای برق رسانی به بیمارستان ها در نظر گرفته شده است

اشخاص واجد شرایط خواهند توانست بنزین تهیه کنند برای ژنراتورهای خود آنرا تهیه کنند. اما یک سوم جمعیت این کشور هم اکنون گرسنه اند ، و هرگز نخواهند توانست از مزایای برق استفاده کنند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian