.
طرح استراتژیک ایالات متحده علیه روسیه سه سال پیش توسط شرکت رند کرپ واشنگتن تهیه شد. این سازمان تحقیقات جهانی که راه حل هایی برای چالش های سیاسی ایجاد می کند دارای ارتشی متشکل از ۱۸۰۰ نیروی محقق و متخصص می باشد که توسط ۵۰ کشور استخدام شده اند و در بیش از ۲۵ کشور زندگی می کنند . آنها به هفتاد و پنج زبان صحبت می کنند و دفاترشان به صورت مرکزی و شمالی اداره می شود و در ایالات متحده ، اروپا ، استرالیا ، خلیج فارس قرار گرفته است . شرکت رند خود را سازمانی غیر انتفاعی و غیر حزبی معرفی می کند و به طور رسمی از سوی پنتاگون و ارتش نیروی هوایی ایالات متحده ، آژانس های امنیت ملی ( سیا و سایرین ) تامین مالی می شود . سازمان های غیر دولتی قدرتمندی توسط شرکت رند به توسعه استراتژیک آن
تصویر

کمک می کنند و ابعث شده اند تا ایالات متحده در جنگ سرد پیروز باشد و اتحاد جماهیر شوروی برای دفاع از خود مجبور باشد برای رویارویی نظامی منابع بسیاری را صرف کند . رند، طرح جدیدی در سال ۲۰۱۹ تدوین کرد که شکست تعادل روسیه را پیش بینی می کرد . تا با بی ثباتی در این کشور باعث سقوط آن گردید . این جزو خطوط اصلی حمله به اوکراین بوده است . ایالات متحده در سال های اخیر عملاََ در آن پیشروی کرد . در این طرح آمده که روسیه باید از سوی آسیب ترین بخش خود که اقتصاد و صادرات گاز و نفت می باشد ، مورد حمله قرار گیرد ، با این منظور که تحریم های تجاری و مالی اعمال شود و اروپا از واردات گاز روسیه بکاهد تا گاز طبیعی مایع از ایالات متحده خریداری نماید . در حوزه ی ایدئولوژیک نیز با ایجاد اعتراضات داخلی و تضعیف روسیه در خارج از مرزهای آن عملیاتی صورت بگیرد . در زمینه ی نظامی نیر باید کشورهای اروپایی و سازمان ناتو نیروهای خود را در یک عملکرد ضد روسی افزایش دهند . ایالات متحده می تواند با مزایای قوی که دارد، ممکن است در این امر موفق باشد زیرا با خطرات کمی مواجه خواهد شد . و با سرمایه گزاری در ایجاد بمب افکن های استراتژیک و موشک های تهاجمی دوربرد علیه روسیه و استقرار موشک های هسته ای میان برد جدید با هدف گیری روسیه از طریق اروپا اقدام کند . اما خطرات زیادی نیز این استراتژی در پی دارد و سازمان رند نتیجه گیری کرده که روسیه در رویارویی با ایالات متحده بیشترین هزینه را خواهد پرداخت ،

بخش دیگر استراتژی طرح رند در سال ۲۰۱۹ ارائه کمک های سلاح های مرگبار به اوکراین بوده است . و هرگونه افزایش تسلیحات و توصیه های نظامی توسط ایالات متحده به اوکراین ا باید با دقت انجام پذیرد . سیاست اقتصادی و نظامی ایالات متحده و ناتو با رذالت هر چه بیشتر تشدید می شود و هر گونه هشدار و پیشنهادات مکرر روسیه برای مذاکره را رد می کند. روسیه با عملیات نظامی بیش از ۲۰۰۰ سازه ی نظامی در اوکراین را نابود کرده که توسط حاکمان کیف کنترل می شده است. اما با دستورات ایالات متحده و ناتو ، مقاله ای که سه سال پیش به شرکت رند گزارش شده بود به پایان راه خود رسیده و گزینه های ارائه شده در واقع فقط استراتژ های جنگی هستند که بهای آن را قربانیان جنگ می پردازند . روسیه با عملیات نظامی خود بیش از ۲۰۰۰ سازه نظامی ایالات متحده و ناتو در اوکراین را مورد حمله قرار داده . و هم اکنون قربانیان جنگ و مردم اروپا هزینه ی آن را پرداخت می کنند .

ترجمه توسط
Ruslan Spiridonoff

Overextending and Unbalancing Russia, James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams, Rand Corporation.
Extending Russia : Competing from Advantageous Ground, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz & Brent Williams, Rand Corporation, May 25, 2019.