7 Nisan 2016’da haftalık savunma dergisi Jane’s US Navy Military Sealift Command’ın, Romanya’nın Köstence limanından Ürdün’ün Akabe limanına silah nakli için 2015 yılında iki ihale düzenlediğini ortaya çıkardı [1].

Tanımlanabilen silahlar Bulgaristan’da üretilmişti ki bu durum da daha önceki Balkan Investigate Reporting Network [2] ve bizim [3] soruşturmamızı teyit ediyor.

İhaleyi Transatlantic Lines kazandı ve nakil Geysir (IMO: 7710733) yük gemisince gerçekleştirildi.

İlk yük, 5 Aralık 2015’te Romanya’dan ayrıldı ve malın yarısı Taşucu’nda (Türkiye) ve diğer yarısı ise Akabe’de (Ürdün) indirildi. Yük, toplam ağırlığı 2 007 ton olan 117 konteynerden oluşuyordu. Konteynerlerde, Kaleşnikov ve makineli tüfeklerin dışında 50 adet Faktoria roket atar, 796 ila 854 arasında roket ve 162 ton patlayıcı bulunmaktaydı.

Faktoria tanksavar füzelerinin seçilmesini, bunların daha gelişmiş bir modeli halen Suriye Arap Ordusunun kullandığı 9K111 Fagots ATGW’lere benzerliği ile açılayabiliriz. Böylece Suriye Arap Ordusu işlemediği bir suçtan dolayı kolaylıkla suçlanabilecekti.

Elimize yeni geçen bir bilgiye göre, birincisine göre daha önemli olan ikinci teslimat Romanya’dan 28 Mart 2016’dan ayrılmış ve mal 7 Nisan’da, yani Jane’s’teki makalenin yayınladığı gün teslim etmiştir.

Böylece ABD, 12 Şubat 2016’da imzalanan saldırganlıklara son verilmesi sürecini bizzat ihlal etmiştir. 2012 yılın başında, önce Arap Birliğinin daha sonra Birleşmiş Milletlerin gözlem görevi boyunca yaptıkları gibi, Rusya ve Suriye’nin saflığından yararlanmış oldular.

Silahlar Pentagon tarafından ya doğrudan, ya da Türk Ordusu aracılığıyla « ılımlı » olarak nitelenen gruplara yine eşzamanlı olarak Cenevre’deki barış müzakerelerine katılanlara teslim edildi.

Sahadaki gözlemcilere göre, Suriye Arap Cumhuriyetine muhalif olanlar da dahil olmak üzere, savaş alanında eşgüdüm içerisinde olan bu gruplar, teslim aldıkları silahların yarısını sistematik olarak uluslararası terörist örgüte teslim ediyorlar. Dolayısıyla, görüldüğü gibi El Kaide’yi silahlandıran en başta ABD’dir. Tıpkı 2014 yılında ABD’nin, Irak Ordusuna yakın zamanda teslim ettiği silahların « terk edilmesini » örgütleyerek, özellikle IŞİD’i silahlandırdığı gibi.

Çeviri
Murat Özdemir

[1US arms shipment to Syrian rebels detailed”, Jeremy Binnie & Neil Gibson, Jane’s, 7 Nisan 2016.

[2War Gains : Bulgarian Arms Add Fuel to Middle East Conflicts”, Maria Petkova, Balkan Investigative Reporting Network, 21 Aralık 2015.

[3Bulgaristan El Kaide ve IŞİD’e nasıl uyuşturucu ve silah sağladı?”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı, 4 Ocak 2016.