شبکه ولتر - به جهادگرایان در شرق حلب اجازه داده شد تا با انتخاب خود شان،‌ یا به گروه القاعده در ادلیب و یا به گروه داعش در رقعه بپیوندند و یا هم اسارت نظامی را بپذیرند. آنها با اتوبوس ها،‌ زیر نظارت و مسئولیت سوریه، روسیه و حضور نماینده سازمان ملل انتقال داده شدند.

شماری از آنها تلاش کردند تا در میان مردم محل داخل شده و خویشتن را پنهان نمایند. ادارات اطلاعاتی، در هنگام ثبت شمار جمعیت ۱۲۰۰۰۰ نفری شهر، موفق به شناسایی و گرفتاری ۱۵۰۰ تن از آنان گردیدند.

فاریس شهابی نماینده و رییس اتاق های تجارت شهر حلب نخستین لیست ناتکمیل ۱۴ افسر خارجی گرفتار شده در زیر زمینی ناتو را انتشار داد. اینها عبارتند از:

موتاز کن اوغلو - ترکیه

 داوید سکات وینر - ایالات متحده
 داوید شلومو ارام - اسرائیل
 محمد تمیمی - قطر
 محمد احمد آسیابان - عربستان سعودی
 عبدالمنهم فهد الحریج - عربستان سعودی
 اسلام سلام الظهران الحجلان - عربستان سعودی
 احمد بن نوفل الدریج - عربستان سعودی
 محمد حسن الصبیحی - عربستان سعودی
 حماد فهد الدوسری - عربستان سعودی
 امجد قاسم الطیراوی - اردن
 قاسم سعد الشمری - عربستان سعودی
 ایمن قاسم الطحلبی - عربستان سعودی
محمد الشفیعی الادریسی - مراکش

این لیست تنها شامل نام آن افسران است که پذیرفتند دستگیر شده و هویت خود را افشا نمایند. روشن است که سایر زندانی ها از دولت های مداخله گر دیگر در جنگ بر ضد دولت عرب سوریه نماینده گی می کنند. مطابق با کنوانیسون ژنیو، هیچ عکس و تصویر از آنها انتشار نخواهد یافت.

در ماه فبروری سال ۲۰۱۲ در حدود ۴۰ افسر ترک و ۲۰ افسر فرانسوی با میانجیگری میخائیل فرادکوف رییس سازمان اطلاعات روسیه و یا بطور مستقیم به ادمیرال ادوارد گیوو (آمر ستاد ارتش فرانسه در مرز کشور لبنان) تحویل داده شدند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی