او سیستم دولتی را که از سال ۱۹۴۷ روی کار بوده، تغییر داد و یادداشتی مرتبط با سازمان امنیت ملی و شورای امنیت کشورش (Homeland Security) منتشرساخت [1]

اصولی که در گذشته اعمال می شد ( امنیت ملی ) را تحت حمایت کاخ سفید و ستاد ارتش مسلح در می آورد ، همچنین سازمان سیا را که در همین راستا به وجود آمد .

از سال ۱۹۴۷تا ۲۰۰۱ ، شورای امنیت ملی مرکز تصمیم گیری ها بود . رئیس جمهور
نیز همراه با مدیر سازمان سیا که خود انتخاب می کرد، در قدرت سهیم بود و همراه با رئیس ستاد ارتش مسلح توسط هم تایای خود انتخاب می شد . پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، شورا به صورت de facto ( در عمل ) زیر نظر ( دولت مستمر ) مستقر در
Raven Rock Mountain در آمد .

از آن پس رئیس ستاد ارتش مسلح ، نمی تواند به طور مداوم در جلسات شرکت کند ، مگر زمانی که حضور او نیاز باشد . علاوه بر این سازمان سیا ، جایگاه خود را را در میان شورا از دست داده و به احتمال زیاد توسط رئیس امنیت ملی معرفی می شود .

سازمان سیا ، که تا بحال به صورت سلاح رئیس جمهور برای پیش برد اعمال مخفی به کار می رفت ، از این پس به صورت سازمان اطلاعاتی عمل خواهد کرد و نه بیشتر ، که مفهوم آن مطالعه بر اعمال کارگذاران بین المللی و پیش بینی اعمال آنها خواهد بود و باید مشاور رئیس جمهور باشد .

مطابق با گذارش سالیانه ی عملیات شورا ، از سال ۲۰۱۵ تا کنون ، در ۳۵ کشور قتل های سیاسی انجام گرفته .

به هنگام دوران جابجایی رئیس جمهور ایالات متحده ، پرزیدنت ترامپ رسماََ اعلام نمود که کشورش هیچ گاه در رژیم های دیگر کشورها تغییری ایجاد نخواهد کرد ، (همان گونه که از سال ۱۹۸۹ به روش (Gene Sharp) عمل می شد ) .

علاوه بر این پرزیدنت ترامپ ، جایگاهی دائمی برای فرمانده ی ارتش هم ردیف مدیر دفتر خود اختصاص داد .

مشاور سابق امنیت ملی ایالات آمریکا سوزان رایس ، در حساب تویتر خود در این رابطه به تندی عکس العمل نشان داد . و بسیاری از مدیران سازمان سیا در اعتراض با این اقدام ، ابراز ناخشنودی کردند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian