تلویزیون عرب سوریه اعترافات ولید هندی را منتشر کرد که شخصی سوری بوده و برای حمایت از گروهک های مسلح استخدام شده بود .

این مرد اعتراف کرد که همراه گروهی از کلاه سفیدها فیلمی را از طریق تلویزیون ترکیه تهیه می کرده که در آن صحنه ی حمله ی شیمیایی به شهر حلب تصویر سازی شده بود . این فیلم به صورت مدرکی جعلی بوده که در آن دمشق را به عدم رعایت تعهدات خود به جهت نابودی سلاح های شیمیایی و استفاده از آنها متهم می ساخت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian